Meie veebileht kasutab küpsiseid

Meie veebileht kasutab küpsiseid. Mõned küpsised on olulised teatud veebilehe osade korrektseks toimimiseks. Võite kustutada ja blokeerida kõik selle lehe küpsised, kuid siis ei tööta teatud veebilehe osad korralikult. Lisateavet selle veebilehe küpsiste kohta leiate meie privaatsuspoliitikast.

Loading
Kärcher
Kärcher
Vahtpuhastusvahend, neutraalne RM 57 ASF 62951780 https://www.kaercher.com/ee/professional/puhastus-ja-hooldustooted/professionaalne/korgsurve/vahtpuhastusvahend-neutraalne-rm-57-asf-62951780.html Õrnatoimeline vahtpuhastusvahend kergete õli-, rasva- ja valguplekkide eemaldamiseks. Püsiv vahukiht suurendab puhastusvahendi toimet ning seda saab kerge vaevaga maha loputada.

Vahtpuhastusvahend, neutraalne RM 57 ASF

Õrnatoimeline vahtpuhastusvahend kergete õli-, rasva- ja valguplekkide eemaldamiseks. Püsiv vahukiht suurendab puhastusvahendi toimet ning seda saab kerge vaevaga maha loputada.

Tellimuse number: 6.295-178.0
Edasimüüja otsing:
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 20
Kaal koos pakendiga (kg) 21,6
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 260 / 237 / 430
Toode
 • Kõrgsurvepesurites kasutatav vahutav puhastusaine
 • Lahustab paakunud õli, rasva ja anorgaanilised plekid
 • Tänu neutraalsele koostisele on puhastusvahend eriti õrnatoimeline.
 • Tekitab kauakestva vahukihi
 • Väga head loputusomadused
 • Biolagunevad tensiidid, vastavalt määrusele 648/2004/EÜ
 • Eraldab kiirelt õli ja vee (lihtne eraldada = ASF)
 • NTA-vaba
 Vahtpuhastusvahend, neutraalne RM 57 ASF
 Vahtpuhastusvahend, neutraalne RM 57 ASF
 Vahtpuhastusvahend, neutraalne RM 57 ASF
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
 • Hoiatus
 • H315 Põhjustab nahaärritust.
 • H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
 • P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
 • P264 Pärast käitlemist pesta hoolega
 • P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
 • P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga
 • P332 + P313 Nahaärrituse korral: pöörduda arsti poole.
 • P302 + P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga.
Videos
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
 • Meiereid
 • Pindade puhastamine
 • Suured köögid
 • Tallide puhastamine