Meie veebileht kasutab küpsiseid

Meie veebileht kasutab küpsiseid. Mõned küpsised on olulised teatud veebilehe osade korrektseks toimimiseks. Võite kustutada ja blokeerida kõik selle lehe küpsised, kuid siis ei tööta teatud veebilehe osad korralikult. Lisateavet selle veebilehe küpsiste kohta leiate meie privaatsuspoliitikast.

Loading
Kärcher
Kärcher
Sügavpuhastav põrandapuhastusvahend, happeline, RM 751 ASF 62951290 https://www.kaercher.com/ee/professional/puhastus-ja-hooldustooted/professionaalne/porand/pohipuhastusvahendid/suegavpuhastav-porandapuhastusvahend-happeline-rm-751-asf-62951290.html Happeline sügavpuhastusvahend põrandatele. Eemaldab efektiivselt tsemendijäägid, setted ja sadestused, näiteks katlakivi, rooste, õlle- või piimajäägid. Sobib suurepäraselt ehitusplatside lõppkoristuseks.

Sügavpuhastav põrandapuhastusvahend, happeline, RM 751 ASF

Happeline sügavpuhastusvahend põrandatele. Eemaldab efektiivselt tsemendijäägid, setted ja sadestused, näiteks katlakivi, rooste, õlle- või piimajäägid. Sobib suurepäraselt ehitusplatside lõppkoristuseks.

Tellimuse number: 6.295-129.0
Edasimüüja otsing:
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 10
Kaal koos pakendiga (kg) 10,4
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 230 / 188 / 307
Toode
 • Tõhus happeline üldpuhastusvahend kõikidele happekindlatele kõvadele põrandapindadele
 • Lahustab tugeva katlakivi, rooste, rasva, valgu- ja piimajäägid.
 • Lahustab tsemendijäägid efektiivselt
 • Vähevahutav
 • Integreeritud korrosioonikaitse
 • Ei sisalda soola ega fosforhapet
 • Eraldab kiirelt õli ja vee (lihtne eraldada = ASF)
 • NTA-vaba
 Sügavpuhastav põrandapuhastusvahend, happeline, RM 751 ASF
 Sügavpuhastav põrandapuhastusvahend, happeline, RM 751 ASF
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
 • Ohtlik
 • H290 Võib söövitada metalle.
 • H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.
 • P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
 • P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
 • P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga
 • P303 + P361 + P353 NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: võtta viivitamata kõik saastunud rõivad seljast. Loputada nahka veega/loputada duši all.
 • P405 Hoida lukustatult.
 • P501a Sisu/konteineri käitlus vastavuses kohalike/regionaalsete/rahvuslike/rahvusvaheliste nõuetega.
Kasutusvaldkonnad
 • Ehitusjärgne puhastus
 • Põrandapuhastus