Meie veebileht kasutab küpsiseid

Meie veebileht kasutab küpsiseid. Mõned küpsised on olulised teatud veebilehe osade korrektseks toimimiseks. Võite kustutada ja blokeerida kõik selle lehe küpsised, kuid siis ei tööta teatud veebilehe osad korralikult. Lisateavet selle veebilehe küpsiste kohta leiate meie privaatsuspoliitikast.

Loading
Kärcher
Kärcher
Sügavpuhastav põrandapuhastusvahend RM 69 ASF 62954160 https://www.kaercher.com/ee/professional/puhastus-ja-hooldustooted/professionaalne/porand/pohipuhastusvahendid/suegavpuhastav-porandapuhastusvahend-rm-69-asf-62954160.html Võimas puhastusvahend eemaldab vaevata tõrksa õli, rasva, tahma ja mineraalse mustuse põrandatelt ning tööstusruumide põrandatelt.

Sügavpuhastav põrandapuhastusvahend RM 69 ASF

Võimas puhastusvahend eemaldab vaevata tõrksa õli, rasva, tahma ja mineraalse mustuse põrandatelt ning tööstusruumide põrandatelt.

Tellimuse number: 6.295-416.0
Edasimüüja otsing:
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 200
Kaal koos pakendiga (kg) 215
Toode
 • Tõhus üldpuhastusvahend tugevalt määrdunud tööstusruumide põrandatele.
 • Lahustab paakunud õli, rasva ja anorgaanilised plekid
 • Meeldiva värske lõhnaga
 • Toimib kiirelt
 • Eraldab kiirelt õli ja vee (lihtne eraldada = ASF)
 • NTA-vaba
 Sügavpuhastav põrandapuhastusvahend RM 69 ASF
 Sügavpuhastav põrandapuhastusvahend RM 69 ASF
 Sügavpuhastav põrandapuhastusvahend RM 69 ASF
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
 • Ohtlik
 • H315 Põhjustab nahaärritust.
 • H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
 • P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
 • P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
 • P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga
 • P332 + P313 Nahaärrituse korral: pöörduda arsti poole.
 • P302 + P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga.
 • P501a Sisu/konteineri käitlus vastavuses kohalike/regionaalsete/rahvuslike/rahvusvaheliste nõuetega.
Kasutusvaldkonnad
 • Põrandapuhastus