Meie veebileht kasutab küpsiseid

Meie veebileht kasutab küpsiseid. Mõned küpsised on olulised teatud veebilehe osade korrektseks toimimiseks. Võite kustutada ja blokeerida kõik selle lehe küpsised, kuid siis ei tööta teatud veebilehe osad korralikult. Lisateavet selle veebilehe küpsiste kohta leiate meie privaatsuspoliitikast.

Loading
Kärcher
Kärcher
Aktiivvaht CP 940 ASF 62955190 https://www.kaercher.com/ee/professional/puhastus-ja-hooldustooted/professionaalne/soiduk/aktiivvaht-cp-940-asf-62955190.html Kergelt leeliseline puhastusšampoon, mis tekitab puhastussüsteemides ja automaatsetes pesulates stabiilse vahu. CP 940 puhastab pinnad õrnalt ja seda on lihtne maha loputada. Meeldiva värske sidrunilõhnaga.

Aktiivvaht CP 940 ASF

Kergelt leeliseline puhastusšampoon, mis tekitab puhastussüsteemides ja automaatsetes pesulates stabiilse vahu. CP 940 puhastab pinnad õrnalt ja seda on lihtne maha loputada. Meeldiva värske sidrunilõhnaga.

Tellimuse number: 6.295-519.0
Edasimüüja otsing:
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 20
Kaal koos pakendiga (kg) 22,1
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 250 / 230 / 410
Toode
 • Intensiivselt vahutav autošampoon
 • Lahustab paakunud õli, rasva ja anorgaanilised plekid
 • Tekitab küllusliku ja mõnusa vahu
 • Soodustab harjade libisemist ja kaitseb seega sõiduki pinda
 • Vähendab oluliselt harjade edasist määrdumist
 • Sobib vahaga ja ennetab seetõttu triipude teket šampoonitatud pindadele
 • VDA nõuetele vastav
 • Eraldab kiirelt õli ja vee (lihtne eraldada = ASF)
 • Vastavalt OECD eeskirjadele sisaldab biolagunevaid tensiide
 • NTA-vaba
 Aktiivvaht CP 940 ASF
 Aktiivvaht CP 940 ASF
 Aktiivvaht CP 940 ASF
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
 • Hoiatus
 • H315 Põhjustab nahaärritust.
 • H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.
 • P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
 • P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
 • P362+P364 Võtta seljast saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust.
 • P332 + P313 Nahaärrituse korral: pöörduda arsti poole.
 • P337 + P313 Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.
 • P501a Sisu/konteineri käitlus vastavuses kohalike/regionaalsete/rahvuslike/rahvusvaheliste nõuetega.
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
 • Sõidukite puhastamine
 • Kommertssõidukite puhastus
 • Autod, kommertssõidukit, jalgrattad
 • Autod