Meie veebileht kasutab küpsiseid

Meie veebileht kasutab küpsiseid. Mõned küpsised on olulised teatud veebilehe osade korrektseks toimimiseks. Võite kustutada ja blokeerida kõik selle lehe küpsised, kuid siis ei tööta teatud veebilehe osad korralikult. Lisateavet selle veebilehe küpsiste kohta leiate meie privaatsuspoliitikast.

Loading
Kärcher
Kärcher
Intensiivne veljepuhastusvahend, happeline, RM 800 ASF 62954410 https://www.kaercher.com/ee/professional/puhastus-ja-hooldustooted/professionaalne/soiduk/intensiivne-veljepuhastusvahend-happeline-rm-800-asf-62954410.html Väga tõhus rattapuhastusvahendi kontsentraat. Aktiivne vaht võimaldab õrnalt eemaldada kõik tavapärased plekid ratastelt, nt pidurdustolmu ja kummipuru ning teesoola-, katlakivi- ja soolajäägid.

Intensiivne veljepuhastusvahend, happeline, RM 800 ASF

Väga tõhus rattapuhastusvahendi kontsentraat. Aktiivne vaht võimaldab õrnalt eemaldada kõik tavapärased plekid ratastelt, nt pidurdustolmu ja kummipuru ning teesoola-, katlakivi- ja soolajäägid.

Tellimuse number: 6.295-441.0
Edasimüüja otsing:
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 20
Kaal koos pakendiga (kg) 23,9
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 230 / 250 / 410
Toode
 • Tõhus rattapuhastusvahend
 • Eemaldab piduritolmu, kummide kulumisjäljed, sooladeposiidid ja katlakiviplekid.
 • Toimib kiirelt
 • Õrnatoimeline puhastus
 • Eraldab kiirelt õli ja vee (lihtne eraldada = ASF)
 • Biolagunevad tensiidid, vastavalt määrusele 648/2004/EÜ
 • NTA-vaba
 Intensiivne veljepuhastusvahend, happeline, RM 800 ASF
 Intensiivne veljepuhastusvahend, happeline, RM 800 ASF
 Intensiivne veljepuhastusvahend, happeline, RM 800 ASF
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
 • Ohtlik
 • H290 Võib söövitada metalle.
 • H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.
 • P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
 • P303 + P361 + P353 NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: võtta viivitamata kõik saastunud rõivad seljast. Loputada nahka veega/loputada duši all.
 • P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
 • P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga
 • P405 Hoida lukustatult.
 • P501a Sisu/konteineri käitlus vastavuses kohalike/regionaalsete/rahvuslike/rahvusvaheliste nõuetega.
Kasutusvaldkonnad
 • Rataste puhastus