Meie veebileht kasutab küpsiseid

Meie veebileht kasutab küpsiseid. Mõned küpsised on olulised teatud veebilehe osade korrektseks toimimiseks. Võite kustutada ja blokeerida kõik selle lehe küpsised, kuid siis ei tööta teatud veebilehe osad korralikult. Lisateavet selle veebilehe küpsiste kohta leiate meie privaatsuspoliitikast.

Loading
Kärcher
Kärcher
Intensiivpesuvahend CP 930 ASF 62955150 https://www.kaercher.com/ee/professional/puhastus-ja-hooldustooted/professionaalne/soiduk/intensiivpesuvahend-cp-930-asf-62955150.html Aktiivne leotusvahend, mis eemaldab hõlpsasti ka kõige tõrksamad rasva- ja õliplekid. Leotab mustuse ja putukad sõiduki küljest lahti ja kiirendab nende eemaldamist.

Intensiivpesuvahend CP 930 ASF

Aktiivne leotusvahend, mis eemaldab hõlpsasti ka kõige tõrksamad rasva- ja õliplekid. Leotab mustuse ja putukad sõiduki küljest lahti ja kiirendab nende eemaldamist.

Tellimuse number: 6.295-515.0
Edasimüüja otsing:
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 20
Kaal koos pakendiga (kg) 21,3
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 250 / 230 / 410
Toode
 • Tõhus leotusaine autode ja tarbesõidukite eelpesuks
 • Laseb rasval, õlil, emissioonidel ja putukajääkidel paisuda ja lahustab need siis efektiivselt.
 • Parandab oluliselt järgnevate puhastusetappide tulemusi.
 • Puhastab aktiivselt iga temperatuuri juures
 • Toimib kiirelt
 • Õrnatoimeline puhastus
 • Eraldab kiirelt õli ja vee (lihtne eraldada = ASF)
 • Vastavalt OECD eeskirjadele sisaldab biolagunevaid tensiide
 • NTA-vaba
 Intensiivpesuvahend CP 930 ASF
 Intensiivpesuvahend CP 930 ASF
 Intensiivpesuvahend CP 930 ASF
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
 • Ohtlik
 • H290 Võib söövitada metalle.
 • H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.
 • H412 Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime.
 • P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
 • P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
 • P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga
 • P303 + P361 + P353 NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: võtta viivitamata kõik saastunud rõivad seljast. Loputada nahka veega/loputada duši all.
 • P405 Hoida lukustatult.
 • P501a Sisu/konteineri käitlus vastavuses kohalike/regionaalsete/rahvuslike/rahvusvaheliste nõuetega.
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
 • Autod
 • Kommertssõidukite puhastus
 • Autod, kommertssõidukit, jalgrattad