Meie veebileht kasutab küpsiseid

Meie veebileht kasutab küpsiseid. Mõned küpsised on olulised teatud veebilehe osade korrektseks toimimiseks. Võite kustutada ja blokeerida kõik selle lehe küpsised, kuid siis ei tööta teatud veebilehe osad korralikult. Lisateavet selle veebilehe küpsiste kohta leiate meie privaatsuspoliitikast.

Loading
Kärcher
Kärcher
Kõrgsurve pesuvahend RM 806 ASF, NTA-vaba 62955530 https://www.kaercher.com/ee/professional/puhastus-ja-hooldustooted/professionaalne/soiduk/korgsurve-pesuvahend-rm-806-asf-nta-vaba-62955530.html Kontsentraat eemaldab rasva ja ka kõige tõrksama mustuse: tolmu, õli, määrdeained, putukad, vaigu ja muda. NTA-vaba.

Kõrgsurve pesuvahend RM 806 ASF, NTA-vaba

Kontsentraat eemaldab rasva ja ka kõige tõrksama mustuse: tolmu, õli, määrdeained, putukad, vaigu ja muda. NTA-vaba.

Tellimuse number: 6.295-553.0
Edasimüüja otsing:
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 20
Kaal koos pakendiga (kg) 23,4
Toode
 • Tõhus autopesuvahend kõrgsurvepesurites kasutamiseks
 • Lahustab ka kõige tõrksama õli, määrde, vaigu, muda ja putukajäätmed
 • Toimib kiirelt
 • Eriti tõhus
 • Õlieraldajas eraldab õli veest kiiresti.
 • Biolagunevad tensiidid, vastavalt määrusele 648/2004/EÜ
 • NTA-vaba
 Kõrgsurve pesuvahend RM 806 ASF, NTA-vaba
 Kõrgsurve pesuvahend RM 806 ASF, NTA-vaba
 Kõrgsurve pesuvahend RM 806 ASF, NTA-vaba
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
 • Ohtlik
 • H290 Võib söövitada metalle.
 • H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.
 • P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
 • P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
 • P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga
 • P303 + P361 + P353 NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: võtta viivitamata kõik saastunud rõivad seljast. Loputada nahka veega/loputada duši all.
 • P405 Hoida lukustatult.
 • P501a Sisu/konteineri käitlus vastavuses kohalike/regionaalsete/rahvuslike/rahvusvaheliste nõuetega.
Kasutusvaldkonnad
 • Transport ja transpordiseadmed
 • Autode/mootorite pesu
 • Autod, kommertssõidukit, jalgrattad