Meie veebileht kasutab küpsiseid

Meie veebileht kasutab küpsiseid. Mõned küpsised on olulised teatud veebilehe osade korrektseks toimimiseks. Võite kustutada ja blokeerida kõik selle lehe küpsised, kuid siis ei tööta teatud veebilehe osad korralikult. Lisateavet selle veebilehe küpsiste kohta leiate meie privaatsuspoliitikast.

Loading
Kärcher
Kärcher
Kuivatusaine Liquid Leather RM 833 62953910 https://www.kaercher.com/ee/professional/puhastus-ja-hooldustooted/professionaalne/soiduk/kuivatusaine-liquid-leather-rm-833-62953910.html Spetsiaalne kuivatusaine, mis võimaldab sõidukid kuivatada ilma kuuma õhuta. Tänu ainele voolab vesi suurtelt pindadelt maha ja kuivab ilma plekke ja triipe jätmata. Sobib kasutamiseks ka kõrgsurvepesurites.

Kuivatusaine Liquid Leather RM 833

Spetsiaalne kuivatusaine, mis võimaldab sõidukid kuivatada ilma kuuma õhuta. Tänu ainele voolab vesi suurtelt pindadelt maha ja kuivab ilma plekke ja triipe jätmata. Sobib kasutamiseks ka kõrgsurvepesurites.

Tellimuse number: 6.295-391.0
Edasimüüja otsing:
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 20
Kaal koos pakendiga (kg) 21,4
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 260 / 240 / 390
Toode
 • Spetsiaalne kuivatusaine tarbesõidukite pesuemisjaamadele, mis võimaldab sõidukeid kuivatada kuuma õhuta
 • Plekivaba kuivatus sõidukitele, millel on suured nähtavad pinnad, näiteks bussidele ja raudteesõidukitele.
 • Laseb veel suurtelt pindadelt maha voolata
 • Esmaklassilised kuivamistulemused
 • Pesuvahendi omadustega
 • Vahendit võib kasutada ka harjašampoonina süsteemides, kus on ainult üks doseerimisseade.
 • Biolagunevad tensiidid, vastavalt määrusele 648/2004/EÜ
 • NTA-vaba
 Kuivatusaine Liquid Leather RM 833
 Kuivatusaine Liquid Leather RM 833
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
 • Ohtlik
 • H290 Võib söövitada metalle.
 • H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.
 • P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
 • P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
 • P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga
 • P303 + P361 + P353 NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: võtta viivitamata kõik saastunud rõivad seljast. Loputada nahka veega/loputada duši all.
 • P405 Hoida lukustatult.
 • P501a Sisu/konteineri käitlus vastavuses kohalike/regionaalsete/rahvuslike/rahvusvaheliste nõuetega.
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
 • Kommertssõidukite puhastus
 • Raudteesõidukid