Meie veebileht kasutab küpsiseid

Meie veebileht kasutab küpsiseid. Mõned küpsised on olulised teatud veebilehe osade korrektseks toimimiseks. Võite kustutada ja blokeerida kõik selle lehe küpsised, kuid siis ei tööta teatud veebilehe osad korralikult. Lisateavet selle veebilehe küpsiste kohta leiate meie privaatsuspoliitikast.

Loading
Kärcher
Kärcher
Leeliseline veljepuhastusvahend CP 901 ASF 62956760 https://www.kaercher.com/ee/professional/puhastus-ja-hooldustooted/professionaalne/soiduk/leeliseline-veljepuhastusvahend-cp-901-asf-62956760.html Spetsiaalne rattapuhastusvahend kõigile kaetud sulam- ja terasvelgedele (v.a katmata kõrgpoleeritud eriveljed). Õrnatoimeline vahend puhastab tõhusalt ka kõige tõrksama mustuse, näiteks tolmu, paakunud tolmu piduritelt, kulunud osakesed rehvidelt ja teesoola jäägid. Tänu puhastusvahendi värvile on üledooseerimist kerge vältida.

Leeliseline veljepuhastusvahend CP 901 ASF

Spetsiaalne rattapuhastusvahend kõigile kaetud sulam- ja terasvelgedele (v.a katmata kõrgpoleeritud eriveljed). Õrnatoimeline vahend puhastab tõhusalt ka kõige tõrksama mustuse, näiteks tolmu, paakunud tolmu piduritelt, kulunud osakesed rehvidelt ja teesoola jäägid. Tänu puhastusvahendi värvile on üledooseerimist kerge vältida.

Tellimuse number: 6.295-676.0
Edasimüüja otsing:
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 20
Kaal koos pakendiga (kg) 22,9
Toode
 • Tõhus rattapuhastusvahend
 • Eemaldab piduritolmu, kummide kulumisjäljed, sooladeposiidid ja katlakiviplekid.
 • Õrnatoimeline puhastus
 • Ei kahjusta viimistlemata betoonpõrandaid ja terasest rattarampe.
 • Toimib kiirelt
 • Biolagunevad tensiidid, vastavalt määrusele 648/2004/EÜ
 • Rohkem kui 90% ulatuses biolagunev.
 • NTA-vaba
 Leeliseline veljepuhastusvahend CP 901 ASF
 Leeliseline veljepuhastusvahend CP 901 ASF
 Leeliseline veljepuhastusvahend CP 901 ASF
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
 • Ohtlik
 • H290 Võib söövitada metalle.
 • H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.
 • P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
 • P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
 • P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga
 • P303 + P361 + P353 NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: võtta viivitamata kõik saastunud rõivad seljast. Loputada nahka veega/loputada duši all.
 • P405 Hoida lukustatult.
 • P501a Sisu/konteineri käitlus vastavuses kohalike/regionaalsete/rahvuslike/rahvusvaheliste nõuetega.
Kasutusvaldkonnad
 • Rataste puhastus