Meie veebileht kasutab küpsiseid

Meie veebileht kasutab küpsiseid. Mõned küpsised on olulised teatud veebilehe osade korrektseks toimimiseks. Võite kustutada ja blokeerida kõik selle lehe küpsised, kuid siis ei tööta teatud veebilehe osad korralikult. Lisateavet selle veebilehe küpsiste kohta leiate meie privaatsuspoliitikast.

Loading
Kärcher
Kärcher
Pesualade ja plaatide puhastusvahend RM 841 ASF 62954190 https://www.kaercher.com/ee/professional/puhastus-ja-hooldustooted/professionaalne/soiduk/pesualade-ja-plaatide-puhastusvahend-rm-841-asf-62954190.html Happeline pesualade ja plaatide puhastusvahend eemaldab kiiresti ja efektiivselt katlakivi, lima, rasva, vaha, puhastusvahendite jäägid ja roosteplekid.

Pesualade ja plaatide puhastusvahend RM 841 ASF

Happeline pesualade ja plaatide puhastusvahend eemaldab kiiresti ja efektiivselt katlakivi, lima, rasva, vaha, puhastusvahendite jäägid ja roosteplekid.

Tellimuse number: 6.295-419.0
Edasimüüja otsing:
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 20
Kaal koos pakendiga (kg) 22,9
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 260 / 240 / 390
Toode
 • Tõhus happeline puhastusvahend pesualade ja pesusüsteemide portaalide pesuks
 • Eemaldab kiiresti ja tõhusalt katlakivi, õli, rasva ja roostejäägid ning ka puhastusvahendi jäägid.
 • Eemaldab efektiivselt tõrksa katlakivi
 • Sobib igapäevaseks põhipuhastuseks
 • Toimib kiirelt
 • Meeldiva värske lõhnaga
 • Eraldab kiirelt õli ja vee (lihtne eraldada = ASF)
 • Biolagunevad tensiidid, vastavalt määrusele 648/2004/EÜ
 • NTA-vaba
 • Ei sisalda mineraalõlisid ega mineraalseid süsivesinikke
 Pesualade ja plaatide puhastusvahend RM 841 ASF
 Pesualade ja plaatide puhastusvahend RM 841 ASF
 Pesualade ja plaatide puhastusvahend RM 841 ASF
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
 • Ohtlik
 • H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.
 • H290 Võib söövitada metalle.
 • P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
 • P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
 • P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga
 • P303 + P361 + P353 NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: võtta viivitamata kõik saastunud rõivad seljast. Loputada nahka veega/loputada duši all.
 • P405 Hoida lukustatult.
 • P501a Sisu/konteineri käitlus vastavuses kohalike/regionaalsete/rahvuslike/rahvusvaheliste nõuetega.
Kasutusvaldkonnad
 • Pesusüsteemid ja pesualad