Meie veebileht kasutab küpsiseid

Meie veebileht kasutab küpsiseid. Mõned küpsised on olulised teatud veebilehe osade korrektseks toimimiseks. Võite kustutada ja blokeerida kõik selle lehe küpsised, kuid siis ei tööta teatud veebilehe osad korralikult. Lisateavet selle veebilehe küpsiste kohta leiate meie privaatsuspoliitikast.

Loading
Kärcher
Kärcher
Puhastusvaht RM 838 62958380 https://www.kaercher.com/ee/professional/puhastus-ja-hooldustooted/professionaalne/soiduk/puhastusvaht-rm-838-62958380.html

Puhastusvaht RM 838

Tellimuse number: 6.295-838.0
Edasimüüja otsing:
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 20
Kaal koos pakendiga (kg) 22,8
Toode
 • Suure efektiivsusega vahtpuhastusvahend sõidukite kontaktivabaks puhastamiseks
 • eemaldab tõrksad õli-ja rasvaplekid ning ka tahma, vaigu, putukajäägid ja maanteemustuse
 • parandab puhastamise tõhusust tänu mikrokristallidele
 • väga tõhus tänu peene struktuuriga, mahulisele ja kleepuvale vahule
 • Harjavaba puhastamine hoiab ära mikrokriimustuste tekkimise.
 • äärmiselt õrnatoimeline värvkatte, kaunistuste ja alumiiniumist rattavelgede suhtes
 • väga tõhus
 • Mõjub kiiresti
 • Meeldiva värske lõhnaga
 • VDA nõuetele vastav
 Puhastusvaht RM 838
 Puhastusvaht RM 838
 Puhastusvaht RM 838
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
 • Ohtlik
 • H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.
 • H290 Võib söövitada metalle.
 • H412 Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime.
 • P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
 • P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
 • P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga
 • P303 + P361 + P353 NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: võtta viivitamata kõik saastunud rõivad seljast. Loputada nahka veega/loputada duši all.
 • P405 Hoida lukustatult.
 • P501a Sisu/konteineri käitlus vastavuses kohalike/regionaalsete/rahvuslike/rahvusvaheliste nõuetega.
 • Z 20 Sisaldab Limonene. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.
Videos
Kasutusvaldkonnad
 • Autod, kommertssõidukit, jalgrattad
 • Sõidukite puhastamine
 • Kommertssõidukite puhastus