Meie veebileht kasutab küpsiseid

Meie veebileht kasutab küpsiseid. Mõned küpsised on olulised teatud veebilehe osade korrektseks toimimiseks. Võite kustutada ja blokeerida kõik selle lehe küpsised, kuid siis ei tööta teatud veebilehe osad korralikult. Lisateavet selle veebilehe küpsiste kohta leiate meie privaatsuspoliitikast.

Loading
Kärcher
Kärcher
Spetsiaalne aktiivpulber RM 80 Super 1 62952370 https://www.kaercher.com/ee/professional/puhastus-ja-hooldustooted/professionaalne/soiduk/spetsiaalne-aktiivpulber-rm-80-super-1-62952370.html Suure kontsentratsiooniga, vees lahustatav värske lõhnaga pulber. Lahustab õli, rasva ja heitmetest tuleneva mustuse. Toimib tõhusalt, kuid õrnatoimeliselt kõigis temperatuurivahemikes.

Spetsiaalne aktiivpulber RM 80 Super 1

Suure kontsentratsiooniga, vees lahustatav värske lõhnaga pulber. Lahustab õli, rasva ja heitmetest tuleneva mustuse. Toimib tõhusalt, kuid õrnatoimeliselt kõigis temperatuurivahemikes.

Tellimuse number: 6.295-237.0
Edasimüüja otsing:
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (kg) 20
Kaal koos pakendiga (kg) 20,4
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 750 / 450 / 120
Toode
 • Külluslik pulbriline kõrgsurve pesuvahend sõidukite pesuks.
 • Lahustab paakunud õli, rasva ja anorgaanilised plekid
 • Puhastab aktiivselt iga temperatuuri juures
 • Eriti tõhus
 • Õrnatoimeline puhastus
 • NTA-vaba
 Spetsiaalne aktiivpulber RM 80 Super 1
 Spetsiaalne aktiivpulber RM 80 Super 1
 Spetsiaalne aktiivpulber RM 80 Super 1
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
 • Hoiatus
 • H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.
 • P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
 • P264 Pärast käitlemist pesta hoolega
 • P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
 • P337 + P313 Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
 • Transport ja transpordiseadmed
 • Autod
 • Kommertssõidukite puhastus
 • Autod, kommertssõidukit, jalgrattad