Meie veebileht kasutab küpsiseid

Meie veebileht kasutab küpsiseid. Mõned küpsised on olulised teatud veebilehe osade korrektseks toimimiseks. Võite kustutada ja blokeerida kõik selle lehe küpsised, kuid siis ei tööta teatud veebilehe osad korralikult. Lisateavet selle veebilehe küpsiste kohta leiate meie privaatsuspoliitikast.

Loading
Kärcher
Kärcher
Veoautode ja tentide puhastusvahend, leeliseline, RM 805 ASF, NTA-vaba 62955500 https://www.kaercher.com/ee/professional/puhastus-ja-hooldustooted/professionaalne/soiduk/veoautode-ja-tentide-puhastusvahend-leeliseline-rm-805-asf-nta-vaba-62955500.html Leeliseline leotusvahend on mõeldud kasutamiseks autopesulates. Vahend aitab efektiivselt eemaldada tõrksa mustuse, näiteks pori, määrdeained, tahma, õli, tõrva, putukad ja hallika kihi kõikidelt kommertssõidukitelt. NTA-vaba.

Veoautode ja tentide puhastusvahend, leeliseline, RM 805 ASF, NTA-vaba

Leeliseline leotusvahend on mõeldud kasutamiseks autopesulates. Vahend aitab efektiivselt eemaldada tõrksa mustuse, näiteks pori, määrdeained, tahma, õli, tõrva, putukad ja hallika kihi kõikidelt kommertssõidukitelt. NTA-vaba.

Tellimuse number: 6.295-550.0
Edasimüüja otsing:
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 20
Kaal koos pakendiga (kg) 22,4
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 250 / 230 / 420
Toode
 • Tõhus leotusaine tarbesõidukite eelpesuks
 • Laseb rasval, õlil, emissioonidel ja putukajääkidel paisuda ja lahustab need siis efektiivselt.
 • Parandab oluliselt järgnevate puhastusetappide tulemusi.
 • Ideaalne veoauto tentide puhastamiseks
 • Väga heade puhastusomadustega, eriti külmas vees
 • Toimib kiirelt
 • Õrnatoimeline puhastus
 • Biolagunevad tensiidid, vastavalt määrusele 648/2004/EÜ
 • NTA-vaba
 Veoautode ja tentide puhastusvahend, leeliseline, RM 805 ASF, NTA-vaba
 Veoautode ja tentide puhastusvahend, leeliseline, RM 805 ASF, NTA-vaba
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
 • Ohtlik
 • H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.
 • H290 Võib söövitada metalle.
 • P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
 • P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
 • P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga
 • P303 + P361 + P353 NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: võtta viivitamata kõik saastunud rõivad seljast. Loputada nahka veega/loputada duši all.
 • P405 Hoida lukustatult.
 • P501a Sisu/konteineri käitlus vastavuses kohalike/regionaalsete/rahvuslike/rahvusvaheliste nõuetega.
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
 • Autode/mootorite pesu
 • Autopesula
 • Kommertssõidukite puhastus
 • Tentide puhastamine
 • Autod