Meie veebileht kasutab küpsiseid

Meie veebileht kasutab küpsiseid. Mõned küpsised on olulised teatud veebilehe osade korrektseks toimimiseks. Võite kustutada ja blokeerida kõik selle lehe küpsised, kuid siis ei tööta teatud veebilehe osad korralikult. Lisateavet selle veebilehe küpsiste kohta leiate meie privaatsuspoliitikast.

Loading
Kärcher
Kärcher
CarpetPro Cleaner RM 760 Tablet 62958500 https://www.kaercher.com/ee/professional/puhastus-ja-hooldustooted/professionaalne/vaip/CarpetPro-cleaner-rm-760-tablet-62958500.html Puhastustablett CarpetPro Cleaner RM 760 Tablet on tabletikujuline puhastusvahend pesuritele. Kapseldustehnoloogiaga tablett on pakendatud praktilisse, vees lahustuvasse alumiiniumpakendisse. Aeganõudev loputus ei ole enam vajalik.

CarpetPro Cleaner RM 760 Tablet

Puhastustablett CarpetPro Cleaner RM 760 Tablet on tabletikujuline puhastusvahend pesuritele. Kapseldustehnoloogiaga tablett on pakendatud praktilisse, vees lahustuvasse alumiiniumpakendisse. Aeganõudev loputus ei ole enam vajalik.

Tellimuse number: 6.295-850.0
Edasimüüja otsing:
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus 16
Kaal koos pakendiga (kg) 0,3
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 72 / 61 / 141
Toode
 • Tõhus üldpuhastusvahend tekstiilkatete ja polstri pihustuspuhastuseks.
 • Lahustab paakunud õli, rasva ja anorgaanilised plekid
 • iCapsol tehnoloogia: ei vaja loputamist, põrandad on peagi jälle kuivad
 • Lühem kuivamisaeg
 • Puhastustabletid on pakendatud üksikult, seega aitab kokkupuute vältimine ainega kaitsta nahka.
 • Lahustuvad tabletid, mis on pakendatud vees lahustuvasse kilesse
 • Õrnatoimeline puhastus
 • Puhastab aktiivselt iga temperatuuri juures
 • Ei sisalda pleegitusaineid
 • Muudab põrandad hügieenilisemaks
 • Meeldiva värske lõhnaga
 • Tablett
 CarpetPro Cleaner RM 760 Tablet
 CarpetPro Cleaner RM 760 Tablet
 CarpetPro Cleaner RM 760 Tablet
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
 • Hoiatus
 • H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.
 • P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.
 • P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
 • P264 Pärast käitlemist pesta hoolega
 • P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
 • P337 + P313 Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.
Kasutusvaldkonnad
 • Autode ettevalmistus
 • Tekstiilpinnad