Meie veebileht kasutab küpsiseid

Meie veebileht kasutab küpsiseid. Mõned küpsised on olulised teatud veebilehe osade korrektseks toimimiseks. Võite kustutada ja blokeerida kõik selle lehe küpsised, kuid siis ei tööta teatud veebilehe osad korralikult. Lisateavet selle veebilehe küpsiste kohta leiate meie privaatsuspoliitikast.

Loading
Kärcher
Kärcher
Vaibapuhastusvahend iCapsol RM 768 OA 62956340 https://www.kaercher.com/ee/professional/puhastus-ja-hooldustooted/professionaalne/vaip/vaibapuhastusvahend-icapsol-rm-768-oa-62956340.html Võimas aktiivpuhastusainetega vaht, mis eemaldab mustuse kapseldamistehnoloogia abil sügavalt vaibakiudude vahelt. Integreeritud lõhnaeemaldusaine eemaldab kõik ebameeldivad lõhnad. Mustus imetakse pärast lühikest kuivamisaega tolmuimejasse. Selle tulemusena on vaibad pärast lühikest ooteaega taas kasutuskõlbulikud. Väga õrnatoimeline puhastus.

Vaibapuhastusvahend iCapsol RM 768 OA

Võimas aktiivpuhastusainetega vaht, mis eemaldab mustuse kapseldamistehnoloogia abil sügavalt vaibakiudude vahelt. Integreeritud lõhnaeemaldusaine eemaldab kõik ebameeldivad lõhnad. Mustus imetakse pärast lühikest kuivamisaega tolmuimejasse. Selle tulemusena on vaibad pärast lühikest ooteaega taas kasutuskõlbulikud. Väga õrnatoimeline puhastus.

Tellimuse number: 6.295-634.0
Edasimüüja otsing:
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 10
Kaal koos pakendiga (kg) 10,9
Toode
 • Sisaldab lõhnasid kõrvaldavat ainet. Eemaldab tõhusalt ebameeldivad lõhnad, näiteks higi, uriini, nikotiini jms.
 • Väga lühike kuivamisaeg (kõigest 20-120 minutit).
 • iCapsol tehnoloogia: ei vaja loputamist, põrandad on peagi jälle kuivad
 • Lahustab paakunud õli, rasva ja anorgaanilised plekid
 • Sobib eriti hästi kasutamiseks vaibapuhastitega, millel on harja- või padjasüsteem.
 • Õrnatoimeline puhastus
 • Ei sisalda pleegitusaineid
 • Muudab põrandad hügieenilisemaks
 • Meeldiva värske lõhnaga
 Vaibapuhastusvahend iCapsol RM 768 OA
 Vaibapuhastusvahend iCapsol RM 768 OA
 Vaibapuhastusvahend iCapsol RM 768 OA
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
 • Hoiatus
 • H315 Põhjustab nahaärritust.
 • H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.
 • P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
 • P264 Pärast käitlemist pesta hoolega
 • P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
 • P332 + P313 Nahaärrituse korral: pöörduda arsti poole.
 • P337 + P313 Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.
 • P302 + P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga.
Kokkusobivad masinad
Kasutusvaldkonnad
 • Tekstiilpinnad