ÄRGE JÄÄGE TOLMU SISSE

Ärge laske oma kopsudel muutuda filtriks.

Tolm teeb meid haigeks

Meie kopsud lihtsalt ei ole loodud tegelemiseks peene tolmuga, selle suurte kogustega veelgi vähem. Suured kogused võivad olla äärmiselt ohtlikud, mistõttu krooniline kopsuhaigus ongi üks kõige sagedasemaid registreeritud terviseprobleeme. Ravikulude kogusumma moodustab mitu miljardit eurot. Kui kalliks teie oma tervist peate?

Millist liiki tolmu te sisse hingate?

 • Kvartsi- ja asbestitolm
  • on eriti ohtlik, sest see on kantserogeenne.

 • Toksiline või kantserogeenne tolm
  • mis pärineb pliist, kaadmiumist, vanaadiumist või mangaanist, ei kahjusta ainult teie kopse, vaid mõjutab ka teisi organeid, nagu teie maks ja põrn. Sellist liiki tolm tekib lisaks muudele töödele ka näiteks keevitamisel.

 • Puidutolm
  • (näiteks tamme- ja pöögitolm) võib kaugemas perspektiivis põhjustada ninavähki.

 • Allergeenne tolm
  • pärineb tavaliselt taimedelt või loomadelt ning seda esineb puhastustööde ajal hoonetes või hoonetel, mis on saastunud näiteks linnu väljaheidetega. Ka hallituseosed või mikroorganismid võivad põhjustada allergilisi reaktsioone.

 • Fibrinogeenne tolm
  • põhjustab armkoe moodustumist ning muudab progresseeruvalt teie kopsukoe koostist pärast sagedasi pikemaajalisi kokkupuuteperioode. Pneumokonioos, mida teatakse ka kopsutolmustusena ning mida põhjustavad kvarts ja asbest, on üks kõige sagedamini esinevaid kutsehaigusi.
Saugen

Tolmu klassid

EN 60335-2-69 / IEC 60335-2-69

Tolmu klass

L

Maksimaalne läbitavuse aste

≤ 1.0 %

Seletus

 • Tolm, mille töökeskkonna ohtlike ainete kokkupuute piirnorm (OEL-väärtus) on > 1 mg/m³

Tekkimine

 • Lubjatolm
 • Kipskrohvitolm

Tolmu klass

M

Maksimaalne läbitavuse aste

< 0.1 %

Seletus

 • Tolm, mille OEL-väärtus on ≥ 0,1 mg/m³
 • Puidutolm kuni max 1200 W/50 l

Tekkimine

 • Puidutolm (pöök, tamm)
 • Värvitolmuosakesed
 • Keraamilise materjali tolm
 • Plastitolm

Tolmu klass

H

Maksimaalne läbitavuse aste

< 0.005 %

Seletus

 • Tolm, mille OEL-väärtus on < 0,1 mg/m³
 • Kantserogeenne tolm (osa 35 GEStoffV [ohtlike ainete määrus])
 • Patogeenne tolm

Tekkimine

 • Kantserogeenne tolm (plii, süsi, koobalt, nikkel, tõrv, vask, kaadmium jms)
 • Hallitus, bakterid
 • Eosed
 • Formaldehüüd

Tolmu klass

Erinõuetele vastav asbest*

Maksimaalne läbitavuse aste

< 0.005 %

Seletus

 • Asbesti sisaldav tolm

Tekkimine

 • Energiasalvestusega elektriküttest või soojusekraanidest pärinev asbestitolm

Tolmu klass

Plahvatusohtlikud tolmud (ATEX tsoon 22)

Maksimaalne läbitavuse aste

Erinõuetele vastav L-,M- või H-klassi tolm

Seletus

 • Plahvatusohtliku tolmu klassid, mis liigitatakse tsooni 22

Tekkimine

 • Paberitolm
 • Jahutolm
 • Metallitolm (nt alumiinium)

Kõige parem kaitse on alati vältimine

Tolm, mida ei tekitata esimeses kohas, ei saa ohustada kedagi. Tolmu tekkimise vältimiseks on palju erinevaid viise. Ja kui meil polegi võimalik tolmu vältida, saame me seda siiski siduda või tolmuimejaga imeda või takistada selle sisenemist meie kopsudesse, kandes kaitserõivastust ja tolmumaske.

Vermeidung

Mida te saate tolmu vältimiseks teha?

 

 1. Eemaldage tolm tolmuimejaga kohe selle tekkimisel.
  Paljud elektritööriistad on varustatud spetsiaalse avaga tolmuimeja ühendamiseks. Ühenduspesaga tolmuimejad lülituvad sisse automaatselt, kui nendega ühendatud elektritööriist käivitub. Kasutage alati sobivat filtrit.


 2. Valige madala tolmutasemega töömeetodid, nt märg või niiske režiim.

 3. Siduge tolm veega, nt lammutus- ja lihvimistöö ajal väliskeskkonnas.

 4. Kasutage madala tolmutasemega tooteid, nt mördigraanuleid, valmissegatud betooni ja kipskrohvi.
 5. Vältige tarbetut tolmu üles keerutamist. Kasutage kuivalt pühkimise ja puhurite asemel tolmuimejaid ning vaakumiga pühkimismasinaid.

 6. Korraldage ja kasutage ära tööga seotud terviseriskide kaardistamisi.

 7. Puhastage töökohti regulaarselt, õhutage tööruume piisavalt, hoidke töörõivad puhtad.

 8. Eemaldage jäätmed kohe ning tolmu tekitamata.

 9. Kontrollige regulaarselt tolmuimeja imemisvõimsust. Vajadusel puhastage filtrit või vahetage see välja. Püsivalt suure imemisvõimsuse tagamiseks kasutage automaatse filtripuhastusega tolmuimejaid.

 10. Kandke kaitserõivastust ja tolmumaske. Kuigi kasutate neid eriti tolmuste tööde tegemisel endastmõistetavalt, peaksite vähemalt sobivat maski kandma alati isegi siis, kui tolmu mõju on nõrgem.
Filtritehnoloogia
Saugerbild