Kauba tagastamine

Kundenservice

Kauba tagastamine (informatsioon kliendile)


Ostja, juhindudes Eesti Vabariigi õigusaktidest ja e-kaupluse www.karcher.ee eeskirjadest, omab õigust loobuda tellimusest ja tagastada kvaliteetne kaup (ostetud e-kaupluses www.karcher.ee) 14 päeva jooksul alates kauba kohaletoimetamisest.

Kui soovite kaupa tagastada:

• täitke kaupade tagastusvorm ja esitage see koos tagastatava kaubaga meie lähimasse müügikohta;
• või edastage täidetud kaupade tagastusvorm meile e-posti aadressil pood@ee.kaercher.com. Saanud teie avalduse, võtame teiega ühendust 1 tööpäeva jooksul ja kooskõlastame Teile mugavaima kaupade tagastamise viisi.
• raha tagastatava kauba eest tagastame teile seaduses ettenähtud korras, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast seda, kui oleme kauba vastu võtnud.

Tagastatavad kvaliteetsed kaubad peavad vastama alljärgnevatele tingimustele:

• tagastatav kaup peab olema originaalses, korralikus ja kahjustamata pakendis;
• tagastatav kaup peab olema kasutamata ja rikkumata;
• tagastatav kaup peab olema säilitanud kaubandusliku välimuse (etiketid kahjustamata, kaitsekiled eemaldamata jne);
• tagastatav kaup peab olema sama komplekteeritusega nagu Te selle saite;
• kauba tagastamisel tuleb esitada alljärgnevad dokumendid: täidetud tagastusvorm, kauba ostmist kinnitavad dokumendid, garantiitalong (kui see väljastati);

Kui tagastatakse mittekvaliteetne kaup, kohustume kõrvaldama müüdud kaupade puudused või asendama mittekvaliteetse kauba kvaliteetsega või tagastama ostetud kauba eest tasutud raha Eesti Vabariigi võlaõigusseaduses ja e-kaupluse www.karcher.ee eeskirjades sätestatud korras.