Kärcher Fleet

Seadmepargi haldusvahend

kaercher_fleet_header_1260x456.jpg

Hallake oma ettevõtet. Anname teile puhta väljavaate.

Kärcher Fleet on uuenduslik ja professionaalne seadmepargi haldusvahend turu juhtivalt puhastusseadmete tootjalt. See unikaalne, kõikehõlmav ja tulevikku suunatud lahendus töötati välja koostöös juhtivate puhastusfirmadega. Kärcher Fleet pakub asjakohast teavet puhastustööde juhtidele, andes neile ühtse ülevaate masinatest, personalist ja vastutustest. Sellest tulenevalt on võimalik protsesse optimeerida, kuna erinevate puhastustoimingute sooritamisel saavutatakse veelgi suurem efektiivsus.

Kärcher Fleet Ikoon

Seadmepark

Süsteemi Kärcher Fleet põhimõte ja eelised põhinevad masinate andmetel, mis töödeldakse kasutatavaks teabeks. Juurdepääs sellele teabele toimub läbi veebipõhise portaali. Sõltuvalt vajadustest on seadmepargi haldajatele kättesaadavad portaali erinevad versioonid. Läbi selle pakub Kärcher Fleet asjakohast, konkreetset ja jooksvat teavet igat tüüpi seadmepargi kohta.

Masinapargis olevad struktuurid, masinate asukohad, toimingute eest vastutajad ja kohustused ning mõõtmiskriteeriumid on illustreeritud nii tööstusharu kui ka ettevõttepõhiselt. Puhastusprotsesside usaldusväärsus võib seeläbi oluliselt tõusta. Läbi masinate parema koordineerimise, nende kaitsmisega volitamata kasutamise ja varguse eest ning tänu masinate suuremale kättesaadavusele pakub süsteem Kärcher Fleet olulisi funktsioone iga tööstusharu jaoks.


Kärcher Fleet Cloud

Te ei saa olla kõikjal. Kuid võite teada kõike!

Te vajate seda, mida näete. Ülesandele orienteeritud ligipääsuga, saavad Kärcher Fleet kasutajad vaid neile vajalikku teavet. Häired, hoiatused ja teave on individuaalselt kohandatavad. Süsteem Kärcher Fleet järgib erinevate tööstusharude nõudeid ja tähistab seega seadmeparkide efektiivse ja professionaalse haldamise uut taset.


Kärcher Fleet Portaal

Kasutajasõbralik portaal

Süsteemi Kärcher Fleet kasutajaportaal on selge struktuuriga ja seda on lihtne kasutada. Kasutamine ei eelda põhjalikku koolitust. Seadmepargi peamised indikaatorid on illustreeritud diagrammidena. Ülevaatlikust vaatest "Overview" detailsesse vaatesse "Detailed view" saab minna vaid ühe hiireklõpsuga.


Kärcher Fleet: teie eelised.

Individuaalselt seadistatav
Volitatud kasutajad saavad Kärcher Fleet süsteemi kasutada erinevatel eesmärkidel. Läbi individuaalsete seadistuste saab keskenduda kas masinate või kogu masinapargi teabele, turvalisusele, masinate usaldusväärsusele või jälgimisele.

Kontrollitud funktsioon
Süsteem Kärcher Fleet tagab kontrolli masinate elutähtsate funktsioonide üle ja saadab läbi automaatse meilisüsteemi kõrvalekalde või rikke ilmnemisel kohe teate (häire, teave, hoiatus) asjakohasele personalile.

Igal ajal ja kõikjal
Juurdepääs Kärcher Fleet süsteemile on põhimõtteliselt igal ajal ja kõikjalt: kontorist, ringi liikudes, arvutist, sülearvutist või nutitelefonist.

Ei vaja paigaldamist
Kärcher Fleet on veebipõhine lahendus, mille kasutamiseks on vajalik vaid toimiv ja usaldusväärne internetiühendus, et kasutada seadmepargi haldussüsteemi täies mahus. Telemaatikaseade kodeerib kogu teabe ja saadab selle kaasaegse ülekandetehnoloogia (GSM) abil, universaalse mobiilsidesüsteemi (UMTS) kiirusel globaalsesse pilveserverisse. Volitatud kasutajad saavad pilvest asjakohaseid andmeid ja analüüse.


Lihtne planeerimine ja haldamine

Kui seadmepargi pädev haldus oleks lihtne, teeksid seda kõik. Just see on süsteemi Kärcher Fleet eesmärk. See uuenduslik, funktsionaalne ja kasutajasõbralik süsteem kombineerib endas globaalse puhastustehnoloogia turuliidri teadmised ja praktilised kogemused. Tulemused on jahmatavad — Kärcher Fleet on äärmiselt tõhus ja uskumatult kasutajasõbralik.

Kärcher Fleet einfache Planung