PÖLYNPOISTO

Älä käytä keuhkojasi suodattimena: Kärcherin uudet, turvalliset märkä- ja kuivaimurit on varustettu aiempaa paremmalla suodatinteknologialla, joka tukee pölynhallintaa ja auttaa suojelemaan sinua ja työtovereitasi.

Vaaralliset_polyt

Mitä on rakennuspöly?

Rakennuspöly on yleisluontoinen termi, jolla tarkoitetaan rakennusalan töissä tyypillisesti syntyviä pölytyyppejä. Sen lisäksi että pölystä on vaivaa, huono pölynhallinta voi johtaa hengitystieongelmiin ja vahingoittaa terveyttä. Pitkäaikainen altistus joillekin pölytyypeille voi myös aiheuttaa toimintakykyyn vaikuttavia tai jopa tappavia keuhkosairauksia.

Me kaikki kohtaamme arkisessa elämässämme ilmassa leijuvia pölyhiukkasia, kuten ihmisten ihosoluja, tekstiilien kuituja tai jopa ilmakehässä palaneiden meteorien hiukkasia. Rakennusalalla työskentelevät altistuvat kuitenkin monille huomattavasti runsaammille tai vaarallisemmille pölytyypeille.

Yleisimmät pölyt voidaan jakaa kolmeen luokkaan. Niitä syntyy, kun eri materiaaleja leikataan, hiotaan tai käsitellään muilla tavoin:

Silica-dust

Piidioksidipöly

Betoni, tiilet, laatat, laasti ja hiekkakivi (hengitettävä kiteinen piidioksidi, RCS)

Wood dust

Puupöly

Havupuut, lehtipuut ja puupohjaiset tuotteet, kuten MDF-levyt ja vaneri

Lower toxicity dusts

Vähemmän toksiset pölyt

Kipsi (esim. kipsilevyissä), kalkkikivi, marmori ja dolomiitti


Penny Silica

Millaisia terveysriskejä pöly aiheuttaa?

Piidioksidipöly aiheuttaa terveysriskejä, vaikka sitä leijuisi ilmassa vain pieni määrä. Näitä haitallisia hiukkasia ei voi nähdä paljaalla silmällä, joten monet työntekijät eivät edes tiedosta hengittäneensä tätä ainetta. Kun piidioksidipölyä hengitetään, se voi aiheuttaa vakavia vaurioita keuhkoissa, munuaisissa ja hengitysteissä sekä toimintakykyyn vaikuttavia sairauksia, kuten keuhkosyöpää, silikoosia, kroonista keuhkoputkentulehdusta (COPD) ja astmaa – joskus nämä sairaudet voivat johtaa jopa kuolemaan.

Pölyisessä ympäristössä ilman hengityssuojainta työskenneltäessä 95 % pölystä kulkeutuu tyypillisesti hengityksen mukana takaisin ulos, mutta 5 % hienosta pölystä jää keuhkoihin ja aiheuttaa ongelmia.

Piidioksidipöly kertyy keuhkoihin ja aiheuttaa tulehdusta, mikä kasvattaa keuhkovaurioiden ja arpikudoksen kehittymisen todennäköisyyttä; se voi myös päätyä verenkiertoon ja vaikuttaa muihin elimiin, kuten aivoihin, sydämeen ja luustoon – tällöin diagnoosina on usein silikoosi.

Silikoosi on peruuttamaton, etenevä, invalidisoiva ja usein myös kuolemaan johtava keuhkosairaus, joka seuraa runsaasta ja pitkäkestoisesta altistuksesta hengitettävälle, pienirakeiselle kiteiselle piidioksidipölylle. Piidioksidi on yleinen mineraali, jota monet rakentamisessa käytettävät materiaalit sisältävät. Sitä on muun muassa betonissa, kivimateriaaleissa, hiekassa ja graniitissa.

Vaurioiden syntyminen ei edellytä kovin suurta altistusta; kts. esimerkit alla. Ne edustavat suurinta piidioksidin määrää, jonka ihminen saisi hengittää päivässä asianmukaisten toimenpiteiden jälkeen.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa piidioksidialtistuksen uskotaan johtavan yli 500 rakennusalan työntekijän kuolemaan vuosittain. Silikoosi luokitellaan ammattitaudiksi, ja on tärkeää, että piidioksidin aiheuttamat terveysriskit tunnistetaan ja altistusta rajoitetaan tehokkaasti.


Suojele työntekijöiden terveyttä pölynhallinnalla

Altistusta kaikille pölytyypeille on vältettävä, ja silloin kun se ei ole mahdollista, rajoitettava riittävästi. Rakennuspölyä on käsitelty mm. COSHH-määräyksissä. Niissä kerrotaan, kuinka pölylle altistuvien tulisi arvioida, rajoittaa ja tarkkailla terveysriskejä. Mitä tämä sitten oikeastaan tarkoittaa?

1. Hiomisen tai sahaamisen sijaan tulisi käyttää erikoisleikkaustekniikoita, tai leikkausprosessissa syntyvää pölyä voidaan hallita veden avulla

2. Pölyn leviämistä voidaan estää työkaluihin liitetyllä pölynpoistolla

3. Hengityssuojaimia (RPE) ja henkilönsuojaimia (PPE) on oltava saatavilla ja niitä on käytettävä asianmukaisesti

4. Pölyn kulkeutumista tiloissa voidaan rajoittaa muovien tai tilapäisten väliseinien avulla

5. Työkalujen ja muiden välineiden säännöllinen huolto on tärkeää tehokkuuden varmistamiseksi

6. Piidioksidivapaiden puhallusaineiden valitseminen vähentää (hiekka)puhaltamiseen liittyviä riskejä

7. On tärkeää varmistaa riittävä ilmanvaihto työskentelyalueella

8. Työpaikan pesumahdollisuuksien käyttö ennen kotiin lähtöä vähentää ajoneuvoihin ja kotiin kulkeutuvan pölyn määrää

9. COSHH-arvioinnin suorittaminen on keskeistä riskitasojen arvioimiseksi ja sen varmistamiseksi, että asianmukaisiin turvallisuustoimenpiteisiin on ryhdytty

10. Erityisen kirkkaan valon tuottavien pölylamppujen avulla voidaan arvioida pölyn esiintymistä ja etsiä sen lähteitäTact turvaa selustan

Haluamme auttaa suojelemaan rakennusteollisuuden työntekijöitä hienon pölyn vaaroilta. Siksi olemme kehittäneet imureita, jotka pystyvät monenlaista märkää ja kuivaa likaa ja pölyä. Ne on myös mahdollista liittää työkaluihin, jolloin pöly voidaan kerätä heti alkulähteellä. Nyt olemme vieneet teknologiaa askeleen verran pidemmälle uusilla TactTact H- ja M-luokan märkä- ja kuivaimureilla.

Mikä Tact sitten on? (Triggered Air-draft Cleaning Technology)

Yksi imureidemme uusista ominaisuuksista on automaattinen, anturin ohjaama suodattimen puhdistustoiminto (Tact). Kärcher Professional -sarjan märkä- ja kuivaimurit tunnistavat, milloin litteä, laskostettu suodatin on puhdistettava ja kääntävät ilmavirran hetkeksi päinvastaiseen suuntaan. Suodattimen läpi kulkiessaan ilma puhdistaa suodattimen, ja käyttäjä voi jatkaa työntekoa ilman keskeytyksiä tai imutehon heikkenemistä. Tämän käänteentekevän järjestelmän ansiosta voidaan pölyä imuroida huomattavasti enemmän kuin aiemmin ilman, että käyttäjän tarvitsee puhdistaa suodatinta. Myös melutaso on pienillä pölymäärillä merkittävästi pienempi.

Tehokkaat Tact-imurit soveltuvat sekä tavallisen että vaarallisen pölyn imurointiin, kiitos erinomaisen suodattimenpuhdistusjärjestelmän. Poikkeuksellisen pitkä suodattimen käyttöikä – suodatin pystyy kaappaamaan 180 kg hienoa pölyä (mineraalipöly, kategoria A) – tarkoittaa, että imuria voidaan käyttää pitkiä aikoja ilman imutehon heikkenemistä ja se suojaa hienolta pölyltä entistä tehokkaammin.

safety TACT mobile


Mitä eroa on luokilla L, M ja H?

Pölyt jaotellaan L-, M- ja H-luokkiin sen mukaan, kuinka vaarallisia ne ovat.

L-luokka

L-luokan imurit sopivat erityisesti havupuuroskien ja -pölyn sekä kalkki- ja kipsipölyjen poistoon. L-luokan pölyt edustavat haitallisuudeltaan keskitasoa, eikä niiden hävittämiseen liity erityisvaatimuksia.

 L-luokan Kärcher NT-imureiden varusteet:

 • Suojaus staattisten varausten muodostumista vastaan – varauksia voi syntyä kuivaa pölyä imuroitaessa. Maadoitusjohdin ja johtavat lisävarusteet
 • Lisäosa, jonka avulla imuri voidaan liittää työkaluihin siten, että pölynpoisto käynnistyy aina, kun työkalu käynnistetään
 • Kun työkalu kytketään pois päältä, imuri käy vielä 10 sekuntia, jotta pöly ehtii poistua sekä työkalusta että letkusta
 • Tact-järjestelmä huolehtii suodattimen puhdistuksesta

M-luokka

Selviytyy L-luokan imureita haastavammista tilanteista; soveltuu esimerkiksi lehtipuusta ja levymateriaaleista peräisin olevien roskien ja pölyn, maalihiukkasten sekä keramiikka-, betoni- ja tiilipölyn imurointiin. M-luokan imurit täyttävät rakennustyömaalla käytettäville imureille asetettavat vähimmäisvaatimukset.

M-luokan Kärcher NT-imureiden varusteet:

 • Kaikki L-luokan imureiden varusteet
 • Varoitussummeri ilmoittaa, jos imuteho vähenee, imuri tukkeutuu tai säiliö täyttyy
 • Elektroninen suodattimen ja ilmavirran tunnistin, joka varmistaa, että imuri käynnistyy vain silloin, kun suodatin on asennettu oikein

H-luokka

H-luokan imureilla voidaan imuroida suuria määriä niin vaarattomia kuin vaarallisiakin pölyjä tai syöpää aiheuttavia aineita. Soveltuu esimerkiksi asbestipölyn, lyijyn, nikkelin, koboltin, kuparin, kadmiumin ja homeen imurointiin.

H-luokan Kärcher NT-imureiden varusteet:

 • Kaikki L- ja M-luokkien imureiden varusteet
 • Litteä, laskostettu PTFE-H-suodatin (HEPA 13), jota käytetään H-luokan malleissa, on ensimmäinen puhdistettava suodatin, jota voidaan käyttää tämän pölyluokan kuiva- ja märkäimureissa
 • Varustettu erityisen turvallisilla suodatinpusseilla, jotta terveydelle vaarallisille aineille altistumista ei tapahtuisi imuria tyhjennettäessä

Pölyluokka

L

Suurin läpäisytaso

≤ 1.0%

Soveltuu

 • Pölyt, joiden suurin sallittu pitoisuus > 1mg/m3

Materiaaleille

 • Kalkkipölyt
 • Kipsipöly

Pölyluokka

M

Suurin läpäisytaso

< 0.1%

Soveltuu

 • Pölyt, joiden suurin sallittu pitoisuus ≥ 0.1mg/m3
 • Puupölyt, enint. 1200 W/50 I

Materiaaleille

 • Puupölyt (pyökki, tammi)
 • Maalipölyhiukkaset
 • Keraamiset pölyt
 • Muovipölyt

Pölyluokka

H

Suurin läpäisytaso

< 0.005%

Soveltuu

 • Pölyt, joiden suurin sallittu pitoisuus < 0.1mg/m3
 • Karsinogeeniset pölyt (Osa 35, GeStoffV (Saksan vaarallisia aineita koskevat säädökset)
 • Taudinaiheuttajia sisältävät pölyt

Materiaaleille

 • Karsinogeeniset pölyt (lyijy, hiili, koboltti, nikkeli, terva, kupari, kadmium jne.)
 • Home, bakteerit
 • Muut taudinaiheuttajat
 • Formaldehydi