Sivustomme käyttää evästeitä

Sivustomme käyttää evästeitä. Osa käytetyistä evästeistä on välttämättömiä, jotta sivuston kaikki osat toimisivat oikein. Voit poistaa ja estää kaikki tämän sivuston evästeet, mutta kaikki sivuston osat eivät toimi oikein. Lisätietoja tällä verkkosivustolla käytetyistä evästeistä saat lukemalla meidän tietosuojaselosteen.

HP pesuaine

Pesuainetiiviste poistaa kaikkein pinttyneimmän lian; tiepölyn, rasvan, hyönteiset ja mudan.

Tilausnumero: 6.295-553.0
Etsi jälleenmyyjiä:
Tiedot

Tekniset tiedot

Pakkauskoko (l) 20
pH 13,3
Paino (sisältää tuotepakkauksen) (kg) 23,4
Tuote
 • Tehokas korkeapainepesuaine ajoneuvojen pesuun
 • Liuottaa kovimmatkin öljy, voiteluaine, hartsi, muta ja hyönteisten jäämät
 • Nopeavaikutteinen
 • Erityisen riittoisa
 • Nopeasti erottaa öljyn / veden öljynerottimessa.
 • Tensidit biohajoavia EEC 648/2004
 • NTA-vapaa
 HP pesuaine
 HP pesuaine
 HP pesuaine
EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvallisuussuositukset
EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvallisuussuositukset
 • H290 Voi syövyttää metalleja.
 • H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
 • P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
 • P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, _edical voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
 • P310 Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/
 • P303 + P361 + P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo/suihkuta iho vedellä.
 • P405 Varastoi lukitussa tilassa.
 • P501a Säilytä säiliö(t) noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia/kansainvälisiä määräyksiä.
Käyttökohteet
 • Ajoneuvot ja koneet
 • Auton/moottorin pesu
 • Henkilöautot, hyötyajoneuvot, polkupyörät