Loading
Kärcher
Kärcher
Alkaali vannepuhdistusaine, 20 l 62953230 https://www.kaercher.com/fi/professional/puhdistus-ja-hoitoaineet/reinigungsmittel-professional/ajoneuvo/alkaali-vannepuhdistusaine-62953230.html Erityinen vanteiden puhdistus aine kaikille päällystetyille metalli- ja teräsvanteille. Hellä puhdistus poistaa pinttyneimmätkin tie- ja vanne- ja kumipölyn sekä jäämät tiesuolasta. Ei haitallista vaikutusta lattialle eikä vanteiden kaarille.

Alkaali vannepuhdistusaine, 20 l

Erityinen vanteiden puhdistus aine kaikille päällystetyille metalli- ja teräsvanteille. Hellä puhdistus poistaa pinttyneimmätkin tie- ja vanne- ja kumipölyn sekä jäämät tiesuolasta. Ei haitallista vaikutusta lattialle eikä vanteiden kaarille.

Etsi jälleenmyyjiä:
Tiedot

Tekniset tiedot

Pakkauskoko (l) 20
Tuote
 • Erittäin tehokas vannepesuaine
 • Poistaa luotettavasti jarrupölyn, rengasjäämät, suolajäämät ja kalkkitahrat
 • Hellävarainen puhdistus
 • Ei vahingoita päällystämättömiä betonilattioita ja teräksisiä polkupyörän luiskia.
 • Nopeavaikutteinen
 • Tensidit biohajoavia EEC 648/2004
 • Yli 90% biologisesti hajoavaa
 • NTA-vapaa
 Alkaali vannepuhdistusaine, 20 l
 Alkaali vannepuhdistusaine, 20 l
 Alkaali vannepuhdistusaine, 20 l
EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvallisuussuositukset
EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvallisuussuositukset
 • H290 Voi syövyttää metalleja.
 • H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
 • P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
 • P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, _edical voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
 • P310 Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/
 • P303 + P361 + P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo/suihkuta iho vedellä.
 • P405 Varastoi lukitussa tilassa.
 • P501a Säilytä säiliö(t) noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia/kansainvälisiä määräyksiä.
Käyttökohteet
 • Vanteiden puhdistus