Loading
Kärcher
Kärcher
Nestemäinen säämiskä, 200 l 62953920 https://www.kaercher.com/fi/professional/puhdistus-ja-hoitoaineet/reinigungsmittel-professional/ajoneuvo/nestemaeinen-saeaemiskae-62953920.html Erityinen kuivaaminen ilman ilmapuhalluskuivausta. Antaa veden valua itsekseen ja jättää pestyn pinnan kuivaksi ilman pisteitä tai raitoja. Sopii myös korkeapainepeurin kanssa käytöön.

Nestemäinen säämiskä, 200 l

Erityinen kuivaaminen ilman ilmapuhalluskuivausta. Antaa veden valua itsekseen ja jättää pestyn pinnan kuivaksi ilman pisteitä tai raitoja. Sopii myös korkeapainepeurin kanssa käytöön.

Etsi jälleenmyyjiä:
Tiedot

Tekniset tiedot

Pakkauskoko (l) 200
Tuote
 • Erikoiskuivausaine ajoneuvopesuasemille ilman puhalluskuivainta
 • Ajoneuvojen suurten näkyvien pintojen läikätön kuivaustulos, kuten linja-autot ja junat
 • Valuttaa veden pois laajoilta pinnoilta
 • Erinomainen kuivaustulos
 • Sillä on pesuaineen ominaisuuksia
 • Voidaan myös käyttää harjashampoona yhden annostelulaitteen järjestelmissä
 • Tensidit biohajoavia EEC 648/2004
 • NTA-vapaa
 Nestemäinen säämiskä, 200 l
 Nestemäinen säämiskä, 200 l
EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvallisuussuositukset
EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvallisuussuositukset
 • H290 Voi syövyttää metalleja.
 • H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
 • P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
 • P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, _edical voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
 • P310 Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/
 • P303 + P361 + P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo/suihkuta iho vedellä.
 • P405 Varastoi lukitussa tilassa.
 • P501a Säilytä säiliö(t) noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia/kansainvälisiä määräyksiä.
Käyttökohteet
 • Hyötyajoneuvojen puhdistus
 • Rautatieajoneuvot