Loading
Kärcher
Kärcher
RM 829 ASF Kuivausvaha, 20 l 62954290 https://www.kaercher.com/fi/professional/puhdistus-ja-hoitoaineet/reinigungsmittel-professional/ajoneuvo/rm-829-asf-kuivausvaha-62954290.html Tämä kuivausvaha nopeuttaa kuivaamista ja vesipisarat katoavat ja kuivuvat nopeasti tarjoten pitkäkestoisen suojan. Käytettävissä myös pehmennetyn veden ja osmoosiveden kanssa.

RM 829 ASF Kuivausvaha, 20 l

Tämä kuivausvaha nopeuttaa kuivaamista ja vesipisarat katoavat ja kuivuvat nopeasti tarjoten pitkäkestoisen suojan. Käytettävissä myös pehmennetyn veden ja osmoosiveden kanssa.

Etsi jälleenmyyjiä:
Tiedot

Tekniset tiedot

Pakkauskoko (l) 20
Tuote
 • Tehokas kuivausaine ajoneuvopesuloissa
 • Voidaan käyttää myös kuumavahana suojaamaan ajoneuvoja
 • Rikkoo nopeasti vesikalvon isoilla pinta-aloilla
 • Erinomainen kuivaustulos
 • Tehokas kaikilla veden kovuus tasoilla
 • Erityisen sopiva käytettäväksi pehmeällä tai osmoosivedellä
 • Suojaa tehokkaasti jopa 1 kuukauden
 • VDA-yhteensopiva
 • NTA-vapaa
 • Ei sisällä mineraaliöljyjä tai mineraalihiilivetyjä
 RM 829 ASF Kuivausvaha, 20 l
 RM 829 ASF Kuivausvaha, 20 l
 RM 829 ASF Kuivausvaha, 20 l
EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvallisuussuositukset
EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvallisuussuositukset
 • H315 Ärsyttää ihoa.
 • H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
 • H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
 • P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
 • P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön.
 • P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, _edical voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
 • P362+P364 Riisu saastunut vaatetus ja pese ennen uudelleenkäyttöä.
 • P332+P313 Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin.
 • P501a Säilytä säiliö(t) noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia/kansainvälisiä määräyksiä.
Käyttökohteet
 • Autot
 • Hyötyajoneuvojen puhdistus