Loading
Kärcher
Kärcher
Lattian syväpuhdistaja RM 69 ASF, 200 l 62954160 https://www.kaercher.com/fi/professional/puhdistus-ja-hoitoaineet/reinigungsmittel-professional/lattia/peruspuhdistusaineet/lattian-syvaepuhdistaja-rm-69-asf-62954160.html Tehokas puhdistusaine, joka tehokkaasti poistaa pinttyneen öljyn, rasvan, hienon lian lattioilta ja teollisuuslattioilta.

Lattian syväpuhdistaja RM 69 ASF, 200 l

Tehokas puhdistusaine, joka tehokkaasti poistaa pinttyneen öljyn, rasvan, hienon lian lattioilta ja teollisuuslattioilta.

Etsi jälleenmyyjiä:
Tiedot

Tekniset tiedot

Pakkauskoko (l) 200
Tuote
 • Tehokas yleispesuaine erittäin likaisia teollisuuden lattioita varten
 • Irroittaa öljy, rasva ja mineraalitahrat
 • Miellyttävä, raikas tuoksu
 • Nopeavaikutteinen
 • Nopeasti erottaa veden ja öljyn öljynerottelijassa
 • NTA-vapaa
 Lattian syväpuhdistaja RM 69 ASF, 200 l
 Lattian syväpuhdistaja RM 69 ASF, 200 l
 Lattian syväpuhdistaja RM 69 ASF, 200 l
EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvallisuussuositukset
EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvallisuussuositukset
 • H315 Ärsyttää ihoa.
 • H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä.
 • P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
 • P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, _edical voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
 • P310 Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/
 • P332+P313 Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin.
 • P302+P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla.
 • P501a Säilytä säiliö(t) noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia/kansainvälisiä määräyksiä.
Käyttökohteet
 • Lattioiden puhdistaminen