Loading
Kärcher
Kärcher
Kalkkisaostumien poistaja, 5 l 62953980 https://www.kaercher.com/fi/professional/puhdistus-ja-hoitoaineet/reinigungsmittel-professional/painepesuri/kalkkisaostumien-poistaja-62953980.html Hapan pohjainen pohjainen puhdistusaine kalkkisaostumia vastaan. Poistaa nopeasti kaikista pinttyneemmät saostumat ja tarjoaa pitkäaikaista suojaa korroosiota vastaan. Ennenkaikkea soveltuu kuumavesipesureille.

Kalkkisaostumien poistaja, 5 l

Hapan pohjainen pohjainen puhdistusaine kalkkisaostumia vastaan. Poistaa nopeasti kaikista pinttyneemmät saostumat ja tarjoaa pitkäaikaista suojaa korroosiota vastaan. Ennenkaikkea soveltuu kuumavesipesureille.

Etsi jälleenmyyjiä:
Tiedot

Tekniset tiedot

Pakkauskoko (l) 5
Tuote
 • Palvelutuote kalkin poistamiseksi lämmitysvastuksista
 • Irroittaa luotettavasti sitkeimmätkin kalkkikertymät
 • Nopeavaikutteinen
 • Nopeasti erottaa veden ja öljyn öljynerottelijassa
 • NTA-vapaa
 Kalkkisaostumien poistaja, 5 l
 Kalkkisaostumien poistaja, 5 l
 Kalkkisaostumien poistaja, 5 l
 Kalkkisaostumien poistaja, 5 l
EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvallisuussuositukset
EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvallisuussuositukset
 • H290 Voi syövyttää metalleja.
 • H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
 • H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
 • P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
 • P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, _edical voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
 • P310 Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/
 • P303 + P361 + P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo/suihkuta iho vedellä.
 • P405 Varastoi lukitussa tilassa.
 • P501a Säilytä säiliö(t) noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia/kansainvälisiä määräyksiä.
Käyttökohteet
 • Ajoneuvot ja koneet
 • Auton/moottorin pesu
 • Rasvanpoisto, fosfatointi
 • Rasvanpoisto
 • Koneen huolto ja kalkinpoisto.