Loading
Kärcher
Kärcher
RM 41 Kuumavaha, 10 l 62951530 https://www.kaercher.com/fi/professional/puhdistus-ja-hoitoaineet/reinigungsmittel-professional/painepesuri/rm-41-kuumavaha-62951530.html Kuumavaha tuottaa korkean kiillon käytettynä. Sisältää luonnon carnaubavahaa. Suojaa ja hoitaa auton maalipintaa.

RM 41 Kuumavaha, 10 l

Kuumavaha tuottaa korkean kiillon käytettynä. Sisältää luonnon carnaubavahaa. Suojaa ja hoitaa auton maalipintaa.

Etsi jälleenmyyjiä:
Tiedot

Tekniset tiedot

Pakkauskoko (l) 10
Tuote
 • Pitkäaikainen säilöntäaine
 • Sisältää luonnon karnaubavahaa
 • Tuottaa kiiltävän pinnan
 • Luotettava, pitkäikäinen suoja sään ja ympäristön vaikutuksille
 • Suojaa tehokkaasti jopa 12 kuukautta
 • Voidaan käyttää kaikkien vesilaatujen kanssa
 • Viivyttää myöhempää likaantumista
 • Tensidit biohajoavia EEC 648/2004
 • NTA-vapaa
 RM 41 Kuumavaha, 10 l
 RM 41 Kuumavaha, 10 l
EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvallisuussuositukset
EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvallisuussuositukset
 • H315 Ärsyttää ihoa.
 • H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä.
 • P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
 • P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, _edical voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
 • P310 Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/
 • P332+P313 Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin.
 • P302+P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla.
 • P501a Säilytä säiliö(t) noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia/kansainvälisiä määräyksiä.
Käyttökohteet
 • Ajoneuvot ja koneet
 • Auton pintakäsittely
 • Koneiden ja lattioiden pintakäsittely