Loading
Kärcher
Kärcher
RM 59 Hapan puhdistusvaahto, 20 l 62951920 https://www.kaercher.com/fi/professional/puhdistus-ja-hoitoaineet/reinigungsmittel-professional/painepesuri/rm-59-hapan-puhdistusvaahto-62951920.html Poistaa tehokkaasti kaikkein pinttyneimmätkin ruoste-, rasva-, valkuaisaine-, kiviuute- ja valkuaistahrat. Erittäin tasainen vaahtomatto takaa tehokkaan puhdistuksen kaikille pinnoille.

RM 59 Hapan puhdistusvaahto, 20 l

Poistaa tehokkaasti kaikkein pinttyneimmätkin ruoste-, rasva-, valkuaisaine-, kiviuute- ja valkuaistahrat. Erittäin tasainen vaahtomatto takaa tehokkaan puhdistuksen kaikille pinnoille.

Etsi jälleenmyyjiä:
Tiedot

Tekniset tiedot

Pakkauskoko (l) 20
Tuote
 • Korkeapaine vaahtopuhdistusaine
 • Liuottaa kalkkijäämiä, ruostetta, rasvaa, proteiinia ja maitotahroja
 • Hellävarainen puhdistus
 • Tuottaa pitkäkestoinen vaahtomaton
 • Erittäin hyvät huuhteluominaisuudet
 • Tensidit biohajoavia EEC 648/2004
 • Nopeasti erottaa veden ja öljyn öljynerottelijassa
 • NTA-vapaa
 RM 59 Hapan puhdistusvaahto, 20 l
 RM 59 Hapan puhdistusvaahto, 20 l
 RM 59 Hapan puhdistusvaahto, 20 l
EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvallisuussuositukset
EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvallisuussuositukset
 • H290 Voi syövyttää metalleja.
 • H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
 • P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
 • P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, _edical voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
 • P310 Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/
 • P303 + P361 + P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo/suihkuta iho vedellä.
 • P405 Varastoi lukitussa tilassa.
 • P501a Säilytä säiliö(t) noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia/kansainvälisiä määräyksiä.

Videot

Käyttökohteet
 • Maitoastiat
 • Seinät, laatat
 • Pintojen puhdistus
 • Ruokasäiliöt