Loading
Kärcher
Kärcher
Vahan poistoaine, 200 l 62951490 https://www.kaercher.com/fi/professional/puhdistus-ja-hoitoaineet/reinigungsmittel-professional/painepesuri/vahan-poistoaine-62951490.html Vahan poistoaine; poistaa hellästi suojaavan vahakerroksen ja rasva jäämät maalatuilta pinnoilta. Parhaiten soveltuu käytettäväksi korkeapaine pesureiden kanssa.

Vahan poistoaine, 200 l

Vahan poistoaine; poistaa hellästi suojaavan vahakerroksen ja rasva jäämät maalatuilta pinnoilta. Parhaiten soveltuu käytettäväksi korkeapaine pesureiden kanssa.

Etsi jälleenmyyjiä:
Tiedot

Tekniset tiedot

Pakkauskoko (l) 200
Tuote
 • Tehokas suojauksen poistaja-aine
 • Liuottaa suojaavan vahakerroksen pinnoilta
 • Irroittaa öljy, rasva ja mineraalitahrat
 • Hellävarainen puhdistus
 • Vapaa halogenoiduista hiilivedyistä
 • NTA-vapaa
 Vahan poistoaine, 200 l
 Vahan poistoaine, 200 l
EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvallisuussuositukset
EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvallisuussuositukset
 • H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
 • H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
 • P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön.
 • P301 JOS KEMIKAALIA ON NIELTY:
 • P310 Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/
 • P331 EI saa oksennuttaa.
 • P405 Varastoi lukitussa tilassa.
 • P501a Säilytä säiliö(t) noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia/kansainvälisiä määräyksiä.
 • EUH066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
Käyttökohteet
 • Autovaha
 • Osienpesu
 • Rasvanpoisto
 • Auton/moottorin pesu