Loading

Kestävä kehitys ja Kärcher

Vastuun kantaminen on aina ollut isossa roolissa Kärcherin yrityskulttuurissa. Alfred Kärcher ja hänen vaimonsa Irene olivat vakuuttuneita, että vakaa taloudellinen menestys on mahdollista vain, jos sosiaaliset asiat otetaan huomioon. Taloudellisten ja sosiaalisten seikkojen lisäksi kestävän yrityskehityksen kolmas pilari on ympäristönsuojelu, joka on ollut Kärcherillä arvossaan jo 1970-luvulta lähtien.

Sustainability

Käsityksemme kestävästä kehityksestä

Kestävä ja ihmislähtöinen yrityskehitys on toimintamme keskiössä. Päätavoitteemme on luoda arvoja asiakkaillemme, työntekijöillemme ja yrityksellemme. Jotta tähän päästäisiin, meidän tulee pystyä huipputuloksiin kestävän kehityksen saralla. Tarkemmin sanoen tämä tarkoittaa:

Taloudellisia huippusuorituksia

Takaamme yrityksemme olemassaolon jatkossakin kehittämällä menestyviä tuotteita ja pitämällä yllä rehellisiä ja luotettavia suhteita asiakkaiden, työntekijöiden ja tavarantoimittajien kanssa.

Sosiaalisia huippusuorituksia

Houkuttelevan työympäristön luominen ja sosiaalisen vastuun kantaminen hyvänä yrityskansalaisena.

Ekologisia huippusuorituksia

Liiketoimintamme ekologisen jalanjäljen pienentämistä ja resurssien tehokasta käyttöä.

Kestävän kehityksen hallinta

Kestävän kehityksen hallinta palvelee systemaattisesti ja yhtäjaksoisesti yrityksemme pyrkimyksiä parempiin, kestävämpiin tuloksiin. Kestävän kehityksen hallinnalla tarkoitetaan tässä yhteydessä liiketoimintaympäristön vaatimusten kuuntelemista. Näitä vaatimuksia tulee esimerkiksi asiakkailta, viranomaisilta tai ympäristöjärjestöiltä, ja niiden merkitys Kärcherille arvioidaan ja niiden pohjalta laaditaan tarvittavat parannustavoitteet.

Käymme aktiivista dialogia liiketoimintaympäristömme kanssa. Vuonna 2013 teetimme maailmanlaajuisen kestävää kehitystä koskevan kyselyn kaikilla sisäisillä ja ulkoisilla sidosryhmillämme, mukaan lukien työntekijät, asiakkaat ja tavarantoimittajat. Koostimme vuoden 2020 kestävyystavoitteemme kyselyn tuloksista, jotta ne varmasti vastaisivat sidosryhmiemme vaatimuksia. Tavoitteemme jakautuvat kuuteen kestävän kehityksen alueeseen.

Palkinnot ja tunnustukset

Kärcherin viime vuosina saamat palkinnot ja tunnustukset todistavat, että olemme kestävän kehityksen suhteen oikealla tiellä.

Award

Saksan pakkauspalkinto Saksan pakkausinstituutilta DVI:ltä (2010)

Kärcher voitti Saksan pakkauspalkinnon myyntipakkauskategoriassa vuonna 2010 nokallisella pesuainepussillaan.


Award

Pyöräystävällinen yritys -palkinto pyöräilyjärjestö ADFC:ltä (2011)

Toukokuussa 2011 Kärcheristä tuli Saksan yhdeksäs yritys, jolle saksalainen pyöräilyjärjestö ADFC myönsi tittelin "Pyöräystävällinen yritys".


Award

Baden-Württembergin osavaltion ympäristöteknologiapalkinto (2011)

Baden-Württembergin osavaltio myönsi Kärcherin erittäin hiljaiselle K 4.00 EcoSilent -painepesurille ympäristöteknologiapalkinnon kategoriassa "Päästöjen rajoittaminen, prosessointi ja erottelu".


Award

Liittovaltion ekodesignpalkinto T12/1 eco!efficiency -kuivaimurille (2012)

T12/1 eco!efficiency -kuivaimurille myönnettiin Saksan liittovaltion ekodesignpalkinto sen innovatiivisen ja ympäristöystävällisen designin johdosta.


Award

Saksan evankelisen kirkon Arbeit Plus -palkinto (2013)

Kärcher palkittiin Saksan evankelisen kirkon myöntämällä Arbeit Plus -palkinnolla keskivertoa paremmasta henkilöstöhallinnasta.


German CSR Award

Saksan CSR-yritysvastuupalkinto (2014)

Kärcher palkittiin Berliinissä sijaitsevan Keisari Vilhelmin muistokirkon restaurointityöstä halutulla yritysvastuupalkinnolla kulttuurillisen omistautuneisuuden kategoriassa.

Yhteys Kärcheriin

Yhteyshenkilösi kestävään kehitykseen liittyvissä asioissa on Andreas Mayer. Jos sinulla on kysymyksiä tai ehdotuksia, ota häneen rohkeasti yhteyttä.