Sivustomme käyttää evästeitä

Sivustomme käyttää evästeitä. Osa käytetyistä evästeistä on välttämättömiä, jotta sivuston kaikki osat toimisivat oikein. Voit poistaa ja estää kaikki tämän sivuston evästeet, mutta kaikki sivuston osat eivät toimi oikein. Lisätietoja tällä verkkosivustolla käytetyistä evästeistä saat lukemalla meidän tietosuojaselosteen.

Loading

Kestävä alusta alkaen

Kärcher perustettiin yli 80 vuotta sitten arvolähtöisenä perheyrityksenä ja on sittemmin kehittynyt globaaliksi brändiksi, joka asettaa kolme merkittävää ominaisuutta asiakkaidensa käsiin: huippuluokan suorituskyky, innovointi ja laatu. Tästä osiosta löydät lyhyen esittelyn yrityksemme historiasta ja joistakin meille myönnetyistä palkinnoista. Lisäksi voit tutustua toimintasääntöihimme sekä organisaatioihin ja hankkeisiin, joiden kanssa teemme yhteistyötä saavuttaaksemme kestävän kehityksen tavoitteemme.

Strategiamme

“Kärcher on puhdistusmarkkinoiden kestävän kehityksen mittapuu, ja sen asiakasluottamus ja asiakastyytyväisyys ovat huippuluokkaa.” Edellä mainittuun tiivistyy kestävän kehityksen hallintamme tavoite. Voidaksemme käytännössä toteuttaa visiomme vuoteen 2020 mennessä, Kärcher Group on määritellyt strategiset kestävyystavoitteet. Osakkeenomistajakyselyn tulosten perusteella otimme käyttöön vuoden 2014 Sustainability Excellence -kestävyysohjelman seuraaville vuosille. Ohjelmaan sisältyy 14 kattavaa tavoitetta koko ryhmälle, jotka jakautuvat seuraaviin kuuteen toiminta-alueeseen:

  • Vastuu ympäristöstä
  • Tuotevastuu
  • Vastuu toimitusketjusta
  • Vastuu yrityksestä
  • Yrityksen sosiaalinen vastuu
  • Vastuu työntekijöistä

Prizes and Awards


Yhdistykset ja hankkeet

Paris Pledge for Action -lausuman allekirjoittaminen

Kansainvälisesti aktiivisina liikeyrityksinä Kärcher ja sadat muut yritykset ovat allekirjoittaneet Paris Pledge for Action -lausuman. Poliitikkoja kannustettiin yhdenmukaisiin toimiin ilmastonmuutosta vastaan ja kasvihuonekaasujen vähentämiseksi YK:n ilmastokokouksessa 2015. Kokouksessa peräänkuulutettiin kunnianhimoista, vakaata ja tasapuolista kansainvälistä sopimusta ilmastonmuutoksesta. Tavoitteena on sijoittaa vähäpäästöisiin tuotteisiin, palveluihin, teknologioihin ja infrastruktuureihin, jotta voidaan varmistaa kestävä kehitys ja pitää ilmaston lämpeneminen alle kahdessa celsiusasteessa.

ParisPledge_Badge.jpg

Kumppani VDMA:n BlueCompetence kestävyyshankkeessa

BlueCompetence kestävyyshankkeen tavoite on kestävien teknologioiden aktiivinen edistäminen ja tuottaminen, konetekniikan ja järjestelmäsuunnittelun kestävää kehitystä korostamalla. BlueCompetence määrittelee läpinäkyvät ja luotettavat kestävyyskriteerit ja standardit, joita hankkeen kumppanit noudattavat. Näin hanke helpottaa linjauksia ja tarjoaa varmuutta kestävien ratkaisuiden, tuotteiden ja yritysten löytämiseksi.

Blue Competence

Toimintasäännöt

Ihmisoikeudet ja lainmukaisuus

Kunnioitamme ihmisoikeuksia sekä kaikissa maissa niiden lakeja, arvoja, standardeja ja sosiaalisia järjestelmiä.

Syrjintä

Emme suvaitse minkäänlaista syrjintää sukupuolen, iän, rodun, kansallisuuden, vamman, yhteiskunnallisen alkuperän tai sukupuolisen suuntautumisen osalta. Tuemme tasavertaisia mahdollisuuksia kaikille.

Lapsityövoima

Tuomitsemme lapsityövoiman käytön ja noudatamme laillisia vaatimuksia työntekijöidemme alaikärajan suhteen.

Pakkotyö ja työntekijöiden rankaiseminen

Tuomitsemme pakkotyön sekä työntekijöiden fyysiset rangaistukset, uhkailun ja ahdistelun.

Korruptio

Tuomitsemme korruption kaikissa muodoissaan.

Yhdistymisvapaus

Tunnustamme työntekijöidemme yhdistymisoikeuden. Työskentelemme yhdessä työntekijäedustajien kanssa luottamuspohjalta.

Oikeudenmukaiset palkat ja työaika

Maksamamme palkat ja sosiaaliturvamaksut noudattavat paikallisia lakisääteisiä minimivaatimuksia.

Työsuojelu

Suojelemme työntekijöitämme vaaroilta työpaikalla ja tuemme terveyttä edistäviä toimia.

Ympäristön suojelu

Suunnittelemme tuotteemme, palvelumme ja prosessimme ympäristöystävällisiksi. Missä ikinä toimimmekin, noudatamme ympäristövaatimuksia ja hyödynnämme luonnonvaroja vastuullisesti.