Loading

Vastuu toimitusketjusta

Kestävä johtaminen on elintärkeä osa perheomisteisen Kärcherin yrityskulttuuria. Kärcher kantaa yhteiskunnallisen vastuunsa ja on luonut sitä varten omia ohjenuoriaan.

Company

Kärcherin menettelyohjeet

Ihmisoikeudet ja lain noudattaminen

Kunnioitamme ihmisoikeuksia ja jokaisen maan lakeja, arvoja, standardeja ja yhteiskuntajärjestelmiä.

Syrjintä

Emme hyväksy minkäänlaista syrjintää sukupuolen, iän, etnisyyden, kansalaisuuden, invaliditeetin tai seksuaalisen suuntautumisen suhteen. Kannatamme tasa-arvoista kohtelua.

Lapsityövoima

Tuomitsemme lapsityövoiman käytön ja noudatamme lakeja työntekijöiden alaikärajoista.

Pakkotyö ja rankaiseminen

Tuomitsemme pakkotyön ja työntekijöiden fyysisen rankaisemisen, uhkailun ja häirinnän.

Korruptio

Tuomitsemme kaikenlaisen korruption.

Järjestymisvapaus

Työntekijöillämme on järjestymisvapaus. Työskentelemme yhdessä luottamusmiesten kanssa hyvässä hengessä.

Reilut palkat ja työtunnit

Maksamamme palkat ja sosiaalimaksut täyttävät aina paikalliset minimivaatimukset.

Työterveys ja -turvallisuus

Suojelemme työntekijöitämme vahingoilta työpaikalla ja tuemme terveyttä edistäviä toimenpiteitä.

Ympäristönsuojelu

Suunnittelemme tuotteemme, palvelumme ja valmistusprosessimme ympäristöystävällisiksi. Missä vain olemmekin, toimimme ympäristönsuojeluvaatimusten mukaisesti ja käytämme luonnonvaroja vastuullisesti.

Valvomme säännöllisesti tavarantoimittajiemme sitoutumista menettelyohjeisiimme kyselyin ja tarkastuksin tuotantolaitoksissamme. Tavarantoimittajiemme sitoutuminen Kärcherin menettelyohjeisiin on onnistuneen yhteistyösuhteen perusedellytys.

Lataukset