Loading

Vastuu tuotteista

Ympäristönsuojelu on ollut tärkeässä roolissa Kärcherin tuotekehityksessä jo vuosia. Tuotteisiin liittyvä ympäristönsuojelu on siis olennainen osa systemaattista ympäristöjohtamistamme. Se ei vielä riitä, että tuotantoprosessimme ja tuotteidemme käyttö on ympäristöystävällistä, vaan koneidemme tulee myös itse olla vihreiden arvojen mukaisia. Tämän vuoksi me Kärcherillä panostamme valtavasti ympäristöystävälliseen designiin tuotteissamme, järjestelmissämme ja palveluissamme, ja asetamme itse korkeita vaatimuksia koneillemme. Myös asiakkaat ja lainsäätäjät asettavat meille ja tuotteillemme yhä korkeampia ympäristövaatimuksia.

Product responsibility

Tavoitteena jatkuvasti ympäristöystävällisemmät tuotteet

Jokaisen Kärcher-laitesukupolven tulisi olla edeltäjiään tehokkaampi ja vihreämpi. Tämä tavoite pohjaa kahteen väittämään: ympäristöystävälliset tuotteet ovat paras keinomme vähentää toimintamme ympäristövaikutuksia, ja ympäristöystävälliset koneet ovat usein myös taloudellisempia.


Ympäristönsuojelun huomioiminen tuotekehityksessä

Pyrkimyksessämme kohti kestäviä tuotteita itse matka on määränpää. Kärcher on seurannut kestävän kehityksen polkua esimerkillisen johdonmukaisesti jo vuosikymmenten ajan. Elinkaariajattelu on Kärcherin tuotekehitystä eniten määrittävä termi. Termillä tarkoitetaan sitä, että tuotteen koko elinkaari otetaan huomioon jo sen suunnitteluvaiheessa. Tuotteen elinkaaren kaikkien vaiheiden ympäristövaikutukset analysoidaan ja tuote optimoidaan niin, että se aiheuttaa mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle.

Raaka-aineiden tuotanto

Tuotteemme tehdään laadukkaista raaka-aineista. Hyvät raaka-aineet pidentävät Kärcherin puhdistuslaitteiden käyttöikää huomattavasti ja suojelevat ympäristöä myös tällä tavoin.

Osien valmistus

Työskentelemme ympäristöasioissa tiiviisti yhdessä toimittajiemme kanssa. Haitallisten aineiden käytön välttäminen ja tehokas ympäristöjohtaminen ovat meillä etusijalla.

Tuotanto

Kärcherin tuotantoprosessien ympäristövaikutukset ovat jo nyt vähäisiä. Tästä huolimatta pyrimme jatkuvasti parantamaan prosessejamme ja saavuttamaan innovatiivisilla ratkaisuilla yhä ympäristöystävällisempiä tuloksia. Esimerkkejä vihreistä prosesseistamme: lämmöntalteenotto, jäteveden puhdistus ja uudelleenkäyttö, aurinkoenergian käyttö, jne.

Toimitus

Toimitamme koneemme asiakkaillemme käyttäen ympäristöystävällisiä kuljetusmuotoja, kuten junia, aina kun se on mahdollista. Logistisista syistä toimitukset hoidetaan kuitenkin pääosin yhä raskaalla toimituskalustolla.

Käytettävyys

Kärcher parantelee koko ajan myös tuotteidensa ominaisuuksia. Innovatiiviset ratkaisut vähentävät veden- ja energiankulutusta sekä ääni- ja pölypäästöjä.

Korjattavuus

Lopputuotteen helppo korjattavuus pidetään mielessä aina suunnitteluvaiheesta lähtien. Gissigheimin huoltokeskuksemme tarjoaa pätevää korjauspalvelua kaikkialle maailmaan.

Kierrätys ja hävittäminen

Vuodesta 2005 asti olemme ottaneet vastaan vanhoja laitteitamme ilmaiseksi euroopanlaajuisen lainsäädännön puitteissa. Helppo purkaminen ja kierrätykseen sopivien materiaalien käyttö mahdollistavat tuotteidemme hyvän kierrätettävyyden. Yleensä puhdistuslaitteistamme saadaan kierrätettyä jopa 90 % niiden materiaaleista.

Tuotteiden säännöstenmukaisuus

Lainsäädännölliset ja asiakaskohtaiset vaatimukset Kärcher-tuotteita kohtaan lisääntyvät maailmalla jatkuvasti. Tästä syystä noudatamme uusia tuotteita kehittäessämme systemaattisesti lakeja ja vaatimuksia kaikkialla maailmassa.

  • Meillä ympäristövaatimukset ovat olennainen osa tuotteen teknistä dokumentaatiota. Käymme läpi niin sanotun ympäristötarkistuslistan, jonka avulla tuotteistamme saadaan vieläkin ympäristöystävällisempiä.
  • Ympäristövaatimukset toimitusketjussa: Kärcher-tuotteita koskevan lainsäädännön määrä on kasvussa kaikkialla maailmassa. Jotta pystyisimme systemaattisesti välittämään nämä vaatimukset myös toimittajillemme, on meillä luotu omia Kärcher-standardeja ympäristöystävälliseen tuotesuunnitteluun.

Parhaita Kärcherin ympäristökäytäntöjä

Kärcherillä ympäristyönsuojelun liittäminen tuotteisiimme on ensiarvoisen tärkeää: asiakkailla ja muilla sidosryhmillä on korkeita odotuksia koneitamme kohtaan, ja haluamme tietenkin täyttää nämä ja yltää samalla huipputuloksiin ympäristönsuojelun saralla. Pyrimme siihen, että tuotteemme ovat resurssi- ja energiatehokkaita ja pystymme minimoimaan koneidemme ympäristövaikutukset. Nämä kaksi tavoitetta ajavat meitä kehittämään tuotteistamme yhä ympäristöystävällisempiä.

eco!-tuotteemme

Kärcherin eco!ogic ja eco!efficiency -tuotesarjat ovat erinomaisia esimerkkejä siitä, kuinka onnistuneesti ja kokonaisvaltaisesti ympäristönsuojelu on saatu osaksi tuotteitamme. Näiden sarjojen tuotteissa on lukuisia ympäristöystävällisiä ominaisuuksia.

Ympäristötietoa

REACH-asetus

Noudatamme tarkasti REACH-asetuksen tiedottamista koskevaa artiklaa 33. Otimme heti ensimmäisen aineluettelon julkaisun jälkeen 28. lokakuuta 2008 yhteyttä toimittajiimme saadaksemme tarvittavat tiedot. Reagoimme luettelon muutoksiin nopeasti.

Käytämme kuitenkin joitakin erityistä huolta aiheuttavien aineiden (SVHC) luettelossa mainittuja aineita eri tarkoituksiin, kuten esimerkiksi DEHP:tä muoviosien plastisointiin. Näitä aineita saattaa vielä löytyä toimittamistamme tuotteista esimerkiksi niiden virtajohdoista, letkuista, pyöristä, kahvoista tai vastaavista osista. Nämä aineet eivät oikein käytettynä aiheuta minkäänlaista riskiä terveydelle tai ympäristölle, ja käytämme niitä määräysten mukaisesti. Varaudumme kuitenkin siihen, että näiden aineiden käyttö kielletään joskus tulevaisuudessa, ja pyrimme korvaamaan niitä muilla aineilla niin pitkälle kuin se on teknisesti mahdollista.

Voimme jo taata sen, että Kärcherin puhdistusaineet eivät sisällä mitään nykyisessä aineluettelossa mainittuja aineita.

Jos haluat lisätietoa, ota meihinmeihin yhteyttä.

REACH

Tuotteiden ekosuunnitteludirektiivi ErP

Jos haluat lisätietoa Euroopan komission asetuksesta 666/2013 koskien pölynimurien ekologisen suunnittelun vaatimuksia, tai tuon asetuksen Liitteen 1 kohdasta 2 b, joka koskee tietoja, jotka imurin valmistajan on toimitettava, ota yhteyttä Kärcher-yhteistyökumppaniisi.

Voit ottaa yhteyttä Kärcherin yhteistyökumppaneihin täältä.

EU:n energiamerkki pölynimureille

Se, mitä Kärcher on toteuttanut pölynimureissaan jo pitkään, on nyt euroopanlaajuinen laki: enemmän imutehoa vähemmällä sähköllä. EU:n energiamerkki tuli voimaan 1. syyskuuta 2014, ja se rajoittaa verkkovirtaan kytkettyjen kuivaimureiden nimellistehon maksimissaan 1 600 wattiin. Jokaisessa Euroopassa myydyssä pölynimurissa tulee olla EU:n energiamerkki.