Sivustomme käyttää evästeitä

Sivustomme käyttää evästeitä. Osa käytetyistä evästeistä on välttämättömiä, jotta sivuston kaikki osat toimisivat oikein. Voit poistaa ja estää kaikki tämän sivuston evästeet, mutta kaikki sivuston osat eivät toimi oikein. Lisätietoja tällä verkkosivustolla käytetyistä evästeistä saat lukemalla meidän tietosuojaselosteen.

Loading

VASTUU TYÖNTEKIJÖISTÄ

Jo yrityksemme perustaja Alfred Kärcher piti kestävää, ihmislähtöistä liikkeenjohtoa tärkeänä. Hänen asenteensa on edelleen yrityksemme johtava periaate ja luo pohjan yhtiöpolitiikalle, jossa uran ja perheen yhdistäminen, työntekijöiden terveys ja ammatillinen kehitys ja koulutus ovat keskeisessä roolissa. Kohtelemme työntekijöitämme arvostaen ja heistä välittäen. Vahvan sitoutumisen ansiosta Kärcheristä on tullut kansainvälinen markkina- ja teknologiajohtaja puhdistusteknologian alalla.

Mitarbeiter_head.jpg

Erinomainen työnantaja

Kärcher on haluttu työnantaja ja yritys jatkaa kasvuaan. Näin ollen olemme onnistuneet luomaan 1 660 uutta työpaikkaa loppuvuodesta 2012 vuoden 2015 loppuun mennessä. Vuoden 2015 lopulla yrityksellä oli yhteensä 11 333 työntekijää toimipisteissä ympäri maailman. Perustamisvuodesta 1935 lähtien Kärcher on aina ollut perheyritys, joka haluaa tarjota parhaan mahdollisen työympäristön. Tämä sitoutuneisuus on myös palkittu useaan otteeseen.

 

Arbeitgeber_flat

Kaikin puolin hyvät työolosuhteet

Sosiaalisesti kestävien valintojen yhdistäminen menestykseen markkinoilla on taiteenlaji, jossa harva on onnistunut yhtä hyvin kuin Kärcher. Württembergin evankelisen maakirkon piispa Frank Otfried ilmaisi tämän käsityksen heinäkuussa 2013, kun Kärcher palkittiin Saksan evankelisen kirkon ARBEIT-PLUS-tunnustuksella. Riippumaton instituutti arvioi yrityksen joustavat työaikamallit, mahdollisuudet kouluttautumiseen ja terveydenhoitoon liittyvät asiat esimerkillisiksi.

Työnteon ja opintojen yhdistäminen

Työntekijät, jotka ovat kiinnostuneita korkeammasta koulutuksesta työn ohessa, kuten esimerkiksi insinööriopinnoista tai akateemisista tutkinnoista, voivat saada tukea kandidaatin tai maisterin opintoihinsa Kärcherin stipendiohjelmasta. Tämä henkilöstön kehityspäällikön lanseeraama hanke tuli toiseksi vuonna 2014 henkilöstöjohtajien ammattilehden palkintojen jaossa.

Perheille tarjottavan tuen asettaminen etusijalle

“Liikumme oikeaan suuntaan.” Yrityksen henkilöstöhallinnon varatoimitusjohtaja Rüdiger Bechstein koki saaneensa hyväksynnän, kun yritys palkittiin “audit berufundfamilie”-sertifikaatilla 2014. Sertifikaatti myönnetään yrityksille, jotka kiinnittävät erityishuomiota jatkuvaan koulutukseen ja perheystävällisiin toimiin työpaikalla. Osa-aikatyöllistämismallien ja joustavien työaikojen lisäksi Saksan Kärcher on tukenut lastenhoitoa ja järjestänyt lomaohjelmia työntekijöiden lapsille. Uudet toimintamuodot, kuten kotoa työskenteleminen ja uran rakentaminen osa-aikaisena työntekijänä ovat laajentuneet merkittävästi viime vuosina.

Pitkittyneen sairastumisen jälkeen: tervetuloa takaisin!

Kärcher tukee työntekijöitään myös kriisiaikoina. Tarjoamme kokonaisvaltaista tukea työntekijöillemme, jotka palaavat töihin pitkittyneen sairasloman jälkeen; Kärcher on työllistänyt sopeuttamisenhallinnan edustajia jo vuodesta 2013. Tätä omistautuneisuutta arvosti myös tuomaristo, kun Baden-Württembergin kunnan nuoriso- ja sosiaalijärjestö palkitsi Kärcherin terveyttä edistävät toimenpiteet.

Kaiken kattavaa terveydenhuollon hallintaa

Alfred Kärcher kuvaili erityistä suhdettaan työntekijöihin seuraavin sanoin: “Yrityksemme menestyksen mahdollistavat ennen kaikkea ihmiset”. Tämä toimii edelleen johtavana periaatteenamme, koska vain terveet ja onnelliset työntekijät ovat oikeasti läsnä ja motivoituneita töissään. Työterveydenhoito on siis näin ollen haaste, johon vastaamme tarmokkaasti.

Pysymme liikkeessä

Ensi silmäyksellä saattaa näyttää vähän omituiselta, että Obersontheimin, Bühlertalin ja Winnendenin tehtaidemme työntekijät poistuvat yhtä aikaa työpisteeltään, muodostavat ympyrän ja ryhtyvät venyttelemään. Toimintaa johtaa fysioterapeutti, joka esittää viiden minuutin verran harjoituksia, joilla voidaan vähentää työperäisiä fyysisiä vaivoja.

Monet työntekijöistä viettävät suurimman osan ajastaan tietokoneella työpöytänsä ääressä, etenkin Winnendenin pääkonttorillamme. Jos käytämme enimmäkseen vain aivojamme, pitemmän päälle kehomme kärsii. Ja parhaat ajatukset nousevat usein esiin, kun pää pitää pienen tauon. Keskipäivän kuntoilutauko-ohjelma tarjoaa Winnendenin työntekijöille mahdollisuuden viettää lounastauko terveyttä tukevalla tavalla: viikoittain järjestetään kuntopiiri, jossa keskitytään ohjaajan johdolla venyttelyyn, voimisteluun, liikkuvuuteen ja rentoutumiseen. Kuntoiluhetken jälkeen pääkoppa on taas valmis huippuluokan suorituksiin.

 


Kaikki terveyden eteen

Nimenomaisesti työntekijöillemme suunniteltuja terveyskampanjoita järjestetään kaikissa Kärcherin toimipisteissä. Esimerkiksi Camasissa, Yhdysvalloissa, työntekijöillemme tarjottiin ilmaisia influenssarokotuksia ja muita terveysohjelmia. Quistellon toimipisteessä Italiassa kannustamme työntekijöitä tekemään työmatkat pyörällä tai jalan auton sijaan. Yrityksen sisäisessä verkossa kasataan ryhmiä erilaisiin liikuntaohjelmiin, kuten pelaamaan lentopalloa tai harjoittelemaan juoksukerhon kanssa. Me emme aseta rajoitteita aktiviteeteille vaan pikemminkin laajennamme pelikenttää.

 

 

 

Mittagsfit

Sijoitus terveyteen pitkäkestoisin vaikutuksin

Yrityksenä, jolla on voimakas arvokulttuuri, koemme vastuuksemme tarjota työntekijöillemme houkuttelevat työolot emmekä tyydy minimivaatimuksiin. Toimimme näin koska uskomme, että yrityksen terve kasvu ja kestävä menestys ovat mahdollisia vain, jos työntekijämme nauttivat työnteosta ja kiinnittävät huomiota fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiinsa. Tarjoamme terveellisen ja eheän työympäristön samalla tasolla ja yhteistyössä toteutetun vuorovaikutuksen kautta: tähän pohjautuu omakuvamme perheyrityksenä.

Collage_Sport