Loading

Vastuu yrityksestä

Rehelliset ja luotettavat kumppanuussuhteet asiakkaidemme ja työntekijöidemme kanssa ovat avain yrityksemme jatkuvaan menestykseen.

Responsibility for the company

Ankkuroituna yritykseen

Kärcher on hyvin perillä yhteiskunnallisesta vastuustaan ja se ilmenee myös yrityksemme ohjeissa. Sitoudumme toiminta-ajatuksessamme kunnioittamaan jokaisen maan arvoja, normeja, ihmisoikeuksia, lakia ja yhteiskuntajärjestelmää hyvänä yrityskansalaisena.

Yhdistykset ja aloitteet

Kärcher pyrkii olemaan mittapuu kestävän kehityksen saralla. Jotta pääsisimme tähän tavoitteeseen, meidän tulee keskittyä sisäisten prosessien ja standardien lisäksi myös siihen, mitä yrityksen ulkopuolella tapahtuu, ja osallistua siihen aktiivisesti. Tästä syystä Kärcher on mukana lukuisissa yhdistyksissä ja hankkeissa, joissa on kaikissa sama kantava teema: kestävän kehityksen edistäminen politiikassa, taloudessa ja tekniikassa.


Kööpenhaminan ja Cancúnin julkilausumien allekirjoittaminen

Globaalisti aktiivisena yrityksenä Kärcher on usean sadan muun yrityksen tapaan allekirjoittanut Kööpenhaminan ja Cancúnin ilmastonsuojelua koskevat julkilausumat. Poliitikoilta vaadittiin johdonmukaisia toimia ilmastonmuutoksen ja kasvihuonepäästöjen vastaisessa taistelussa YK:n ilmastokokouksissa vuosina 2009 ja 2010. Kokouksissa peräänkuulutettiin kunnianhimoista, vakaata ja oikeudenmukaista globaalia sopimusta koskien ilmastonmuutosta. Tavoitteena on investoida vähäpäästöisiin tuotteisiin, palveluihin, tekniikkaan ja infrastruktuuriin ja taata kestävä kasvu sekä globaalin hiilidioksidipäästöjen vähennystavoitteen saavuttaminen. Julkilausumat laati Cambridgen yliopiston hallinnoima The Prince of Wales's Corporate Leaders Group on Climate Change -ryhmittymä (CLG).

Climate protection

YK:n Global Compact -aloitteen jäsen

YK:n Global Compact -aloitteen jäsenenä olemme sitoutuneet noudattamaan ja edistämään liiketoiminnassamme ja -strategioissamme aloitteen kymmentä yleismaailmallisesti tunnustettua periaatetta, jotka liittyvät ihmisoikeuksiin, työvoiman käyttöön, ympäristönsuojeluun ja korruption kitkemiseen. YK:n Global Compact on yrityksille suunnattu strateginen aloite. Aloitteessa mukana olevien yritysten kautta yritysmaailma voi toimia tärkeänä globalisaation moottorina ja auttaa kehittämään markkinoita, kauppasuhteita, teknologiaa ja rahataloutta kaikkia talousalueita ja yhteiskuntia hyödyttävällä tavalla.

UN Global Compact

VDMA:n Blue Competence -aloitteen kumppani

Saksan konepajateollisuuden liiton VDMA:n Blue Competence -aloitteen päämääränä on korostaa konepajateollisuuden ammattitaitoa kestävän kehityksen kysymyksissä ja aktiivisesti edistää kestäviä teknologioita. Blue Competence määrittelee läpinäkyvät ja luotettavat kestävän kehityksen kriteerit ja standardit, joita Kärcher on aloitteen kumppanina sitoutunut noudattamaan. Aloite perehdyttää kestävään kehitykseen ja auttaa ihmisiä, jotka etsivät kestäviä ratkaisuja, tuotteita tai kestävästi toimivia yrityksiä.

Blue Competence