Loading

Vastuullisuudella hyväksi yrityskansalaiseksi

Sosiaalinen yhteiskuntavastuu tarkoittaa Kärcherillä aktiivista yhteistyötä asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden, henkilöstön ja alueen asukkaiden kanssa. Paitsi että toimimme vastuullisesti yrityksen sisällä, haluamme myös olla kunnioitettu osa laajempaa yhteisöä ja toimintaympäristöämme.

 

Corporate citizenship

Toimintamme yrityskansalaisena

Sitoutumista alueellisiin ja kansainvälisiin yhteiskunnallisiin päämääriin on aina pidetty Kärcherillä tärkeänä. Olemme voittoa tavoittelemattomien yhdistysten ja organisaatioiden luotettava yhteistyökumppani ja haluamme parantaa ympäristömme elinoloja niin työntekijöidemme kuin muidenkin parhaaksi. Olemme lisäksi mukana lukuisissa yhdistyksissä ja aloitteissa, osallistumme monumenttien suojeluun, tuemme koulutusta, tiedettä ja tutkimusta ja teemme yhteistyötä monien yhteiskunnallisten instituutioiden kanssa.

Yhteiskunnallinen sponsorointi ja yrityksen lahjoitukset

Merkityksellisten voittoa tavoittelemattomien projektien ja organisaatioiden tukeminen on luonnollinen osa yhteiskunnallista vastuutamme.

Mitä teemme

Tuemme useita eri yhdistyksiä, opetuslaitoksia ja kulttuurialoitteita ja -säätiöitä. Keskitämme tukeamme niille alueille, missä meillä on toimintaa. Sponsorointimme voi olla rahaa ja lahjoituksia, promopalkintoja arvontoihin ja perinteistä yhdistysten tukemista, tai sitten vaikka Kärcherin työntekijöiden suorittamia puhdistusprojekteja.

Kulttuurihankkeiden sponsorointi

Yhteiskunnallinen vastuu tarkoittaa myös taiteen ja kulttuurin tukemista. Sponsoroimalla kulttuurihankkeita osallistumme historian aarteiden säilyttämiseen.

Mitä teemme

"Säilyvää arvoa ja huippusuorituksia puhtaudessa" sanotaan jo Kärcherin toiminta-ajatuksessa, ja otamme asian hyvin vakavasti. Puhdistuksen asiantuntijana olemme olleet mukana taideteoksia ja suojeltavia monumentteja entisöivissä puhdistusprojekteissa ympäri maailmaa jo yli 30 vuoden ajan. Näin olemme osaltamme säilyttämässä menneisyyden aarteita tuleville polville. Työskentelemme näissä projekteissa aina tiiviissä yhteistyössä restauroijien, taidehistorioitsijoiden ja muiden tiede-eksperttien kanssa ja varmistamme näin, että jokaiseen kohteeseen käytetään juuri oikeita puhdistusmenetelmiä.

Kärcher puhdistaa maailman!

Tämä motto on meille tärkeä. Puhdistamme kaiken aina Rio de Janeiron Kristus-patsaasta Berliinin Brandenburgin porttiin asti. Olemme jo todistaneet kykymme ja ammattitaitomme jokaisella mantereella yli sadassa epätavallisessa puhdistusprojektissa. Näiden ainutlaatuisten projektien kautta Kärcher jättää oman persoonallisen jälkensä planeetan yhteiseen kulttuuriperintöön. Pelkät lahjoitukset eivät meille riitä. Tuemme kyllä kulttuuria myös rahallisesti, mutta annamme yhteiskunnan käyttöön myös ammattitaitomme, kokemuksemme ja teknologiamme.

Yhteistyö voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kanssa

Sen lisäksi, että olemme mukana erilaisten yhdistysten pienemmissä projekteissa, Kärcher on myös erilaisten voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen omistautunut pitemmän aikavälin ja suuremman kaavan yhteistyökumppani. Luotettavana partnerina tuemme näiden yhteisöjen alueellisia, kansallisia tai globaaleja projekteja vuosien aikajänteillä.


Yhteistyö sosiaalisten toimijoiden kanssa

Kärcher on toiminut yhteistyössä Samarialaissäätiön ja evankelisen Paulinenpflege Winnenden e.V. -yhdistyksen kanssa mielenterveyden hoidon saralla jo yli 15 vuoden ajan. Obersontheimin ja Backnangin työpajoissamme työskentelee noin sata mielenterveyskuntoutujaa. He pakkaavat osia ja kokoavat laitteitamme. Säädellyn ja päivittäisen työn kautta he voivat olla aktiivinen osa yhteiskuntaa ja saavat näin helpommin otteen tavallisesta elämästä.

Cooperation with social institutions

Kärcher tukee SOS-lapsikyliä

Kärcher on toiminut yhteistyössä SOS-Lapsikylän kanssa vuodesta 2011 lähtien. Tuemme hyväntekeväisyysjärjestöä sekä rahallisesti että teknologiamme avulla. SOS-lapsikylät saavat meiltä tarpeitaan vastaavia puhdistuslaitteita, jotka he valitsevat yhdessä Kärcherin työntekijöiden kanssa. Ohjaajamme myös opettavat monimutkaisempien koneiden käyttöä paikan päällä. Olemme varustaneet tällä tavoin useita lapsikyläkohteita sekä Saksassa että maailmalla. Tähän mennessä olemme esimerkiksi varustaneet lapsikyliä Itävallassa, Kreikassa, Perussa ja Meksikossa ja tehneet näin heidän arjestaan hieman helpompaa. Vuonna 2013 rahalliset lahjoituksemme hyödyttivät Welzheimin JuWel -ohjelmaa ja Schorndorfin SOSKompASS-projektia, jotka molemmat toimivat lasten parissa.

"Sosiaalisten asioiden huomioon ottaminen on aina ollut olennainen osa Kärcherin yrityskulttuuria, kuten on ollut myös nuorison tukeminen", sanoo Hartmut Jenner, Kärcherin johtokunnan puheenjohtaja. "Tämän vuoksi olemmekin oikein iloisia päästessämme työskentelemään yhdessä SOS-Lapsikylän kanssa, sillä se on järjestö, joka ihailtavan omistautuneesti ajaa lasten oikeuksia ja koettaa vastata heidän tarpeisiinsa kaikkialla maailmassa."

Lisätietoa SOS-Lapsikylän ja Kärcherin yhteistyöstä löydät saksaksi osoitteesta: www.kaercher.sos-kinderdorf.de

SOS Children's Village

SOS Children's Village
SOS Children's Village
SOS Children's Village
Bachakademie
Bachakademie
Bachakademie

Yhteistyö Global Nature Fundin kanssa

Yhdessä Global Nature Fund -säätiön kanssa Kärcher on käynnistänyt hankkeen Clean Water for the World – Puhdasta vettä koko maailmaan. Tuemme GNF:ää rakentamalla ympäristöystävällisiä suodatinjärjestelmiä ekologista vedenpuhdistusta varten kehittyvissä ja nousevissa maissa. "Global Nature Fundista löysimme kumppanin, joka sopii erityisen hyvin perheyrityksemme arvoihin ja ydinosaamiseen veden ja puhdistuksen saralla", sanoo Frank Schad, Kärcher Groupin kulttuuri- ja ympäristöjohdon lehdistösihteeri.

Global Nature Fund ja Living Lakes -projekti

Global Nature Fund (GNF) on kansainvälinen ympäristö- ja luontojärjestö, joka toimii intensiivisesti muun muassa vesiekosysteemien säilyttämisen puolesta. Yksi heidän projekteistaan on Living Lakes (Elävät järvet), jonka avulla säästetään paljon vettä. Projektissa on mukana yli 100 organisaatiota. Projektissa suojellaan ja kehitetään erityisesti kehitysmaiden jokien ja järvien ekologista ja biologista diversiteettiä. Tällä on positiivisia vaikutuksia paikallisen väestön hygieniaan, mikä puolestaan vähentää tautien esiintymistiheyttä.

Osana Clean Water for the World -hanketta Kärcher on myös aktiivisesti tukemassa Living Lakes -projektia. Tämän mahdollistaa niin sanottu "vihreän suodattimen periaate".

Tee fiksu ostopäätös ja tuet kestävää kehitystä

Hankkimalla Kärcherin eco!ogic-sarjan laitteen tuet automaattisesti Global Nature Fundin jäteveden puhdistamistyötä Living Lakes -projektissa. Toisin sanoen, jokaista myytyä eco!ogic laitetta kohden puhdistuu 1 000 litraa vettä. Näin apusi menee varmasti sinne, missä sitä eniten tarvitaan: kehittyvän maailman syrjäisiin kolkkiin. Suuret kiitokset tuestasi!

Kuinka "vihreän suodattimen periaate" toimii

Ympäristöystävälliset vihreät suodattimet estävät jätevesiä saastuttamasta pohjavesivarantoja. Ensiksi kaivetaan kanava, jota pitkin jätevesi kulkee. Kanavassa kelluu kasveja, jotka kasvattavat suuria juurikeriä, joilla on erinomaiset suodatinominaisuudet. Näin veden ravinteita, haitallisia aineita ja jopa taudinaiheuttajia voidaan suodattaa täysin luonnollisin keinoin.

Vihreä suodatinjärjestelmä Kolumbian San Miguel de Semaan

Ensimmäinen edellä mainitun kaltainen orgaaninen vedenpuhdistusjärjestelmä rakennettiin Kolumbiaan vuonna 2013. Tämä pilottiprojekti sijaitsee San Miguel de Seman kylässä Boyacán maakunnassa ja puhdistaa vettä kylän noin 4 000 asukkaalle. Järjestelmä rakennettiin yhdessä paikallisen yhteistyökumppanimme Fundación Humedalesin ja paikallisten yritysten kanssa. Vihreä suodatinjärjestelmä ei vaadi energianlähdettä tai lisäkemikaaleja, eikä se vaadi juurikaan ylläpitoa. Se toimii ruokojen ja osmankäämien kanssa ja puhdistaa kotitalouksien jätevettä luonnollisella tavalla. Vuonna 2014 aloitimme kolme uutta projektia: yhden Etelä-Afrikassa ja kaksi Kolumbiassa.

Global Nature Fund

Työntekijöiden sitouttaminen Kärcherin vapaaehtoistoimintaan

Halu omistautua yhteiskunnallisille asioille on syvästi juurtunut yrityksemme kulttuuriin. Tämän vuoksi Kärcherillä tuetaan työntekijöiden kansalaistoimintaa. Kärcherin työntekijöiden ahkeran vapaaehtoistoiminnan ansiosta olemme voineet jo toteuttaa kaksi vapaaehtoisprojektia viime vuosien aikana.


Kärcher ja vuoristogorillojen suojelu

Vuodesta 2011 lähtien Kärcher on ollut mukana Stuttgartin eläin- ja kasvitieteellisen puutarhan Wilhelman kännykkäkeräyksessä. Vanhoja puhelimiaan lahjoittamalla Kärcherin työntekijät voivat aktiivisesti osallistua uhanalaisten vuoristogorillojen suojeluun. Näitä eläimiä on jäljellä enää noin 800, ja niitä kaikkia uhkaa ensikädessä kaivosteollisuus. Erityisen akuutin uhan gorillojen elinympäristölle muodostaa harvinaisen koltaanimalmin louhinta. Koltaania käytetään puhelimissa, ja se on siksi erityisen kysyttyä.

Vanhojen puhelimien keräys auttaa gorilloja kahdella tapaa: puhelimista kerätty koltaani alentaa koltaanin kysyntää (ja samalla saadaan säästöön myös muita arvokkaita metalleja) ja kierrätetyistä puhelimista saadut varat lahjoitetaan Virungan kansallispuiston suojeluprojekteihin ja vuoristogorillojen ja sademetsien suojelujärjestölle (Berggorilla & Regenwald Direkthilfe). Vuodesta 2011 lähtien työntekijämme ovat lahjoittaneet jo yli 625 vanhaa puhelintaan hyvään tarkoitukseen.

Wilhelma

Wilhelma
Wilhelma
Wilhelma

Kärcherin harjoittelijat vapaaehtoisina ulkomailla

Ensimmäinen Kärcherin kansainvälinen vapaaehtoisprojekti vei harjoittelijoitamme Etelä-Afrikkaan. Vuoden 2014 toukokuussa Kärcher tarjosi ensimmäistä kertaa kymmenelle 17–21-vuotiaalle harjoittelijalle mahdollisuuden vapaaehtoistyöhön ulkomailla. Vapaaehtoisemme työskentelivät Etelä-Afrikassa kymmenen päivän ajan Wildlands Conservation Trust -avustusjärjestölle, jonka lukuisat projektit keskittyvät biodiversiteetin suojeluun ja maaseudun asukkaiden auttamiseen KwaZulu-Natalin provinssissa.

Avarampi horisontti

Ensimmäinen kansainvälinen vapaaehtoisprojekti laajensi Kärcherin sosiaalisen vastuun piiriä. Aiempina vuosina Kärcherin harjoittelijat ovat olleet mukana paikallisissa projekteissa, kuten siivoamassa jokia Winnendenissä ja Obersontheimissa. Etelä-Afrikan projektissa harjoittelijat pääsivät paitsi suojelemaan luontoa, myös oppimaan paikallisilta ihmisiltä heidän kulttuuristaan. Harjoittelijoiden mukana kulkivat harjoitteluohjaaja Hermann Trefz ja Carolin Häfner Kärcherin kestävän johtamisen osastolta.

Uusille poluille

Leiripaikka syvällä takametsässä, ei sähköä, ainoastaan kylmiä suihkuja ja pitkä matka Facebookkiin: kaksi nuorta naista ja kahdeksan nuorta miestä Winnendenistä ja Obersontheimista joutuivat tulemaan toimeen ilman mukavuuksia, mutta saivat vastineeksi unohtumattomia kokemuksia. Yhdessä kymmenen nuoren Gumbi-heimolaisen kanssa he oppivat metsänvartijan työstä noin 12 000 hehtaarin laajuisella Somkhandan luonnonsuojelualueella. He auttoivat metsänvartijoita tarkistamaan kameroita keskellä laajaa suojelualuetta ja analysoimaan niiden ottamia valokuvia osana leopardien suojeluprojektia. Ohjelmaan kuului myös uhanalaisten sarvikuonojen seurantaa ja datan systemaattista tallentamista, puiden istutusta, sakaalien luontoon palauttamista ja lelujen tekemistä muovijätteestä. Harjoittelijat viettivät aikaa myös alueen kylissä, kouluissa ja päiväkodeissa tutustuen paikallisten päivärutiineihin ja kiittelivät kovasti saamaansa lämmintä vastaanottoa.

Matka ei tarjonnut harjoittelijoille pelkästään unohtumattomia kokemuksia, vaan heidän onnistui myös syventää tietouttaan ympäristöstä ja sosiaalisista ja kulttuurillisista eroista.

"Minulle projekti oli uskomaton kokemus. Opimme tuntemaan Etelä-Afrikkaa todella erityisellä tavalla." Marc Siegle

"Se oli unohtumaton kokemus ja opin monia asioita, jotka pysyvät mukanani läpi elämän." Nico Bauer