Kestävä kehitys Kärcherillä

Vastuunotto on aina ollut tärkeä osa Kärcherin yrityskulttuuria. Alfred Kärcher ja hänen vaimonsa Irene uskoivat vakaasti, että kestävä taloudellinen menestys on mahdollista vain, kun sosiaaliset näkökohdat on otettu huomioon.

Reinigung Hermannsdenkmal Detmold

Be the Difference

Yrityksen kehittäminen kestävällä, ihmislähtöisellä tavalla on toimintojemme keskipiste. Arvojen luominen asiakkaillemme, työntekijöillemme sekä yritykselle on ensisijainen tavoitteemme. Saavuttaaksemme tavoitteemme meidän on pystyttävä huippusuorituksiin vastuullisuuden osalta. Otamme vastuumme hyvin vakavasti kaikilla yrityksemme osastoilla. Toisaalta se tarkoittaa yrityksemme jatkuvaa läsnäoloa menestyvien tuotteiden sekä rehellisten ja luotettavien asiakas-, työntekijä- ja toimittajasuhteiden kautta — toisaalta houkuttelevien työolosuhteiden säilyttämistä, ekologisen jalanjäljen pienentämistä sekä resurssien tehokasta käyttöä.

Hyvänä yrityskansalaisena olemme sitoutuneet vakaasti sosiaalisen vastuumme kantamiseen. Konsernillamme on oma osasto, joka hoitaa kestävän kehityksen hallintaan liittyviä asioita. Se on myös vastuussa ympäristönsuojelusta, energiatehokkuudesta ja toimitusketjun sosiaalisista standardeista. Konsernin kaikkiin 20 tuotantopaikkaan ja neljään logistiikkakeskukseen on nimitetty ympäristöasioista vastaavat henkilöt, jotka toimivat kestävän kehityksen hallinnan yhteyshenkilöinä omilla vastuualueillaan. Ympäristövastaavat koordinoivat konserninlaajuisia toimia "yrityksen sosiaalisen vastuun ohjauskomiteassa".

Mainoslauseemme pohjalta lanseerasimme kestävän kehityksen viestintämme motolla “Be the difference”. Pyrimme vahvistamaan käsitystä brändistämme kestävän kehityksen osalta voidaksemme toimia teollisuudenalamme vertailukohteena vuoteen 2020 mennessä. Jo kaksi vuotta aiemmin saavutimme 95 prosenttia itselle asettamistamme tavoitteista - joissakin tapauksissa jopa ylitimme ne.

Kestävän kehityksen tavoitteet 2025

Ei päästöjä, vähemmän muovia ja enemmän kierrätystä. Kestävän kehityksen tavoitteillamme otamme vastuun arvojen noudattamisesta ja resurssien säästämisesta. Tätä varten olemme määritelleet selkeät tavoitteet: globaali tuotantomme on hiilidioksidineutraalia jo vuoteen 2021 mennessä. Tuotteissamme ja tuotepakkauksissamme keskitymme yhä enemmän muovin vähentämiseen ja kestävien raaka-aineiden hyödyntämiseen. Teemme kestävyydestä olennaisen osan koko toimitusketjua, koska uskomme, että tällä voi olla merkitystä – yhteiskunnassa, jossa elämme. Be the difference!

Kestävän kehityksen tavoitteet 2025

Kärcher makes the Difference

Ota yhteyttä

Kestävän kehityksen hallintaan liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä:

sustainability@de.kaercher.com