Otamme vastuun

Vastuullisuuden käsite on juurtunut syvälle Kärcheriin siitä lähtien, kun kyseinen perheyritys perustettiin yli 80 vuotta sitten. Siksi haluamme tänään, kuten aiemminkin, ottaa vastuun ympäristöstä, tuotteistamme, toimitusketjuista, yrityksestä, yhteiskunnasta ja henkilöstöstämme. Kestävän kehityksen ohjelman "Sustainability Excellence" myötä olemme asettaneet tavoitteeksemme, että vastuullisuusstrategiamme kaikkia toiminta-aloja on vietävä eteenpäin vuoteen 2025 mennessä.

Kestävä alusta alkaen

Ajattelulla ja kestävällä toiminnalla on pitkät perinteet Kärcherillä: Alfred Kärcherille työntekijöiden hyvinvointi ja ympäristönsuojelu olivat sydämen asioita. Kun vastaperustettu yritys muutti vuonna 1939 Winnendeniin, Alfred Kärcher rakensi jätevedenkäsittelyjärjestelmän yhtiön tiloihin. Vuonna 1940 hän perusti Alfred Kärcher -säätiön apua tarvitseville työntekijöille. Säätiö valmisti leluja joululahjaksi työntekijöiden lapsille vuosina 1943–1948. Tätä seurasi monia muita virstanpylväitä.

Yli 80 vuotta yrityksen perustamisen jälkeen kestävän kehityksen käsite on yhä keskeinen osa liiketoimintaa. Olemme asettaneet itsellemme selkeän kestävän kehityksen tavoitteen: haluamme nousta siivousalalla kestävän kehityksen vertailukohdaksi, jolla on paras asiakastietoisuus ja -tyytyväisyys. Kärcher-konserni on asettanut strategisia kestävän kehityksen tavoitteita toteuttaakseen tämän vision vuoteen 2025 mennessä. Sidosryhmätutkimuksen pohjalta hyväksyttiin vuonna 2014 kestävän kehityksen Sustainability Excellence -ohjelma tuleville vuosille. Se käsittää 14 koko konsernin kattavaa tavoitetta, jotka on jaettu kuuteen osa-alueeseen ja jotka perustuvat vuonna 2011 allekirjoittamamme YK:n Global Compact -aloitteen periaatteisiin.

Alfred und Irene Kärcher

Kestävän kehityksen strategiamme osa-alueet