VASTUU TOIMITUSKETJUISTA JA TUOTTEISTA

Maapallon luonnonvarat ovat rajalliset. Kärcher pyrkii kaikin tavoin huolehtimaan niistä ja varmistamaan, että tavarantoimittajamme tekevät samoin. Tarkistamme säännöllisesti tavarantoimittajiemme laatu-, ympäristö- ja turvallisuusstandardit. Tavoitteenamme on tehostaa kierrätystä innovatiivisilla puhdistusratkaisuilla, välttää kaikin tavoin mahdollisesti vaarallisia aineita, estää lapsityövoiman käyttö ja epäoikeudenmukaiset palkkausjärjestelmät ja siten vakuuttaa kriittisimmätkin kuluttajat.

Vastuu toimitusketjuista ja tuotteista

Siivousta tarpeen mukaan: Tehokasta, taloudellista ja kestävää

Tulevaisuudessa Kärcher Cleaning on Demand sisältyy kalusto- ja tilahallintajärjestelmiimme Connected Cleaning -palvelussa. Alustan avulla rakennuspalvelujen tarjoajat voivat työskennellä tehokkaammin ja esitellä tarjoamiaan palveluita läpinäkyvämmin. Tarveperusteinen siivous pyrkii järjestelmällisesti karsimaan turhat siivoustunnit ja -kustannukset sekä tunnistamaan siivoustarpeet – myös henkilöstön vaihtuessa ja otettaessa käyttöön uusia kiinteistöjä. Tästä on erityisen suuri hyöty suurissa kiinteistöissä, joissa kävijämäärää on vaikea arvioida, kuten lentokentillä, toimistorakennuksissa tai tavarataloissa. Pilottihankkeissa on havaittu työajan ja puhdistuslaitteiden käyntiajan lyhentyneen noin kymmenen prosenttia.

Tämä tarjoaa useita säästömahdollisuuksia kestävän kehityksen kannalta: yksi kriittinen osa ovat luonnonvarat, kuten vesi, sähkö ja puhdistusaineet. Kuitenkin myös kulutusosien, kuten koneiden imusarjojen, harjojen ja tyynyjen, sekä varsinaisten koneiden tarve on vähentynyt selvästi tilanteesta riippuen. Jos esimerkiksi oletetaan työajan lyhenevän vain yhdellä prosentilla, Cleaning on Demand -ohjelman ansiosta voidaan säästää 194 000 kWh sähköä, 4 576 000 litraa vettä ja 46 000 litraa puhdistusainetta keskimääräisissä toimistotiloissa. Tarveperusteinen siivous yhdistää taloudelliset näkökohdat ja kestävyyden täysin uudella tavalla.

Kärcher Connected Cleaning

Sitoutuminen toimitusketjuihin ja tuotteisiin

Ympäristöystävälliset tuotteet

Ympäristöystävälliset tuotteet

Kärcherillä yli 950 työntekijää työskentelee tutkimuksen ja tuotekehityksen parissa tehden jatkuvasti prosesseista ja tuotteista entistä tehokkaampia, jotta asiakkaamme voivat siivota energiaa ja resursseja säästäen. Tästä sai alkunsa eco!efficiency-tuotesarjamme ammattikäyttäjille. Myös kuluttajatuotteemme vakuuttavat energiatehokkuudellaan mm. taloudellisen sähkön- ja vedenkulutuksensa ansiosta.

Sertifioidut tehtaat ympäri maailman

Sertifioidut tehtaat ympäri maailman

Integroidun laatu-, ympäristö- ja energiatehokkuusjärjestelmämme avulla voimme varmistaa prosessiemme ja suorituskykymme jatkuvan parantamisen. Tehtaamme Yhdysvalloissa, Meksikossa, Brasiliassa, Saksassa, Italiassa ja Kiinassa on sertifioitu ISO 14001 -ympäristöstandardin ja ISO 9001 -laatustandardin mukaisesti. Saksan, Romanian ja Italian tehtaat on lisäksi sertifioitu ISO 50001 -energiantehokkuusstandardin mukaisesti.

Muovi – laatu ja kierrätys

Muovi – laatu ja kierrätys

Korvaamme teräksen osittain puhdistuslaitteissamme korkealaatuisella polypropeenimuovilla. Käytämme erittäin laadukasta, Technyl® 4earth® -teknologiaan perustuvaa kierrätettyä polyamidia painepesureiden suihkuputkien valmistamiseen. Kärcherin omat ja ulkoisilta toimittajilta hankitut muovikomponentit tarkastetaan säännöllisesti haitallisten aineiden varalta. Kehittämämme prosessin avulla voidaan hylätä osia muovituotannosta ja siirtää ne uudelleenkäytettäviksi omassa tuotantoprosessissamme.

Kierrätettävät pakkaukset

Kierrätettävät pakkaukset 

Hyvältä pakkaukselta vaaditaan paljon. Pakkausmateriaalien on myös täytettävä kestävän kehityksen vaatimukset. Tavoitteidemme mukaan vuoteen 2020 mennessä paperipohjaisten myyntipakkaustemme uudet materiaalit ovat peräisin yksinomaan kestävästä metsätaloudesta. Pakkaustemme kierrätyspaperipitoisuus on tällä hetkellä keskimäärin yli 80 prosenttia. Pakkauksemme ovat 95-prosenttisesti paperipohjaisia. Kaikki pakkaukset ovat täysin kierrätettäviä.

 

Korkeat vaatimukset tavarantoimittajille

Korkeat vaatimukset tavarantoimittajille

Jokaisen Kärcher-tavarantoimittajan on täytettävä tiukat kriteerit. Teemme säännöllisesti sisäisiä auditointeja ja yrityskäyntejä erityisesti tuotantomateriaalimme toimittajille. Velvoitamme toimittajamme noudattamaan toimintaohjeitamme ja allekirjoittamaan käytännesääntömme. Toimittajien hallintaan käytetään standardoitua järjestelmäalustaa. Tämä tekee prosesseista läpinäkyvämpiä, alentaa kustannuksia ja tekee toimittajasuhteistamme kestävämpiä.

 

 

Ympäristöystävälliset rakennukset

Ympäristöystävälliset rakennukset

Noudatamme korkeita ympäristönormeja myös toimipisteidemme uudisrakentamisessa: puulastulämmitysjärjestelmä polttaa kuormalavoista peräisin olevaa jätepuuta CO2-neutraalilla tavalla Kärcherin uudessa laitoksessa Winnendenissä. Ilmastointijärjestelmän sähkö saadaan uuden toimistorakennuksen katolle sijoitetusta aurinkosähköjärjestelmästä. Tällä on suuri vaikutus, sillä uusiutuvien energialähteiden ja tehokkaan eristämisen ansiosta rakennukset alittavat Saksan energiansäästöasetuksessa määritellyt raja-arvot 20 prosentilla.

Ympäristötiedot

Tiedot vanhojen sähkölaitteiden hävittämisestä

Tiedot vanhojen sähkölaitteiden hävittämisestä

Ympäristöystävälliset tuotteet, palvelut ja prosessit on sisällytetty yhtiön toiminta-ajatukseen. Me täytämme Saksan sähkö- ja elektroniikkalaitelain (ElektroG) vaatimukset ja annamme asiakkaillemme seuraavat ilmoitukset:

Vanhoja sähkölaitteita ei saa hävittää sekajätteen mukana. Kuluttajien on lain mukaan toimitettava laitteet jälleenmyyjän tai viranomaisten järjestämään keräyspisteeseen. Voit myös palauttaa vanhat laitteesi maksutta kaikille Kärcher Centereille ja Kärcherin lähetysvarastoille.

Huomaa, että kaupallisessa käytössä olleita sähkö- ja elektroniikkalaitteita (B2B) ei saa hävittää kunnallisten keräysjärjestelmien kautta. Annamme mielellämme lisätietoja sopivista hävittämisvaihtoehdoista.

 

Poista paristot ja akut aina kuin mahdollista ja hävitä ne kohdassa "Tietoa akkulainsäädännöstä" kuvatulla tavalla. Tietoja tallentavista laitteista on poistettava henkilötiedot.

Jäteastiakuvake merkitsee: Vanhoja sähkölaitteita ei saa hävittää sekajätteen mukana. Vanhat laitteet voivat sisältää haitallisia aineita, jotka voivat aiheuttaa ympäristö- ja terveyshaittoja. Vanhat laitteet kierrätetään, ja ne sisältävät tärkeitä raaka-aineita.

REACH

Noudatamme asetusta tietojen toimittamisesta 33 §:n mukaisesti. Heti ensimmäisen ehdokasluettelon julkaisun jälkeen 28.10.2008 otimme yhteyttä toimittajiimme saadaksemme tarvittavat tiedot. Vastaamme viipymättä ehdokasluettelon lisäyksiin.

Saatavilla olevien tietojen mukaan lähes kaikki Kärcherin tuotteet sisältävät komponentteja, joissa lyijyä (CAS 7439-92-1) käytetään seosaineena, esimerkiksi messingissä, yli 0,1 prosentin pitoisuuksina. Jos tuotetta käytetään nimetyn käytön mukaisesti, näistä aineista ei aiheudu vaaraa terveydelle tai ympäristölle. Näiden aineiden käytössä noudatetaan sovellettavaa lainsäädäntöä. Turvallisuusohjeita ei tarvita.

REACH