Memnonin kolossit – Theba, Egypti

Colossi of memnon

Vahingolliset likakertymät poistettiin

Memnonin kolossit Thebassa lähellä Kuninkaiden laaksoa ovat muinaisen Egyptin suurimpia ja vaikuttavimpia säilyneitä patsaita. Nämä 3300-vuotiaat ja yli 800 tonnia painavat kivihahmot vartioivat aikanaan Amenhotep III:n muistotemppelin sisäänkäyntiä, mutta temppelistä itsestään ei ole enää paljoakaan jäljellä. Istuvia kivihahmoja vaivaavat likakertymät poistettiin osana monimuotoista entisöintiprojektia. Entisöintityön tilasivat Egyptin antiikkiviranomaiset ja sen suorittivat Kärcherin puhdistusasiantuntijat professori Stadelmannin ohjauksessa. Professori Stadelmann on entinen Saksan arkeologisen instituutin Kairon osaston johtaja.

Kolossit ovat yli 14 metriä korkeita ja tehty kvartsiitista. Kumpikin kolossi esittää faarao Amenhotep kolmatta, ja ne aloittivat uransa vartioimalla Egyptin kaikkien aikojen kenties suurinta temppeliä. Kiinteät likakerrostumat, joita kolosseihin oli muodostunut vuosisatojen ja -tuhansien aikana, uhkasivat tehdä kiveen halkeamia niissä olevien suolojen kiteytyessä.

Kiveä vahingoittavan likakerroksen poistaminen ja lisävahinkojen estäminen olikin puhdistustyön tärkein tavoite. Työtä valvoi teknisiltä osin sveitsiläinen ammattirestauroija Jens Linke. Puhdistusmenetelmäksi valittiin hiekkapuhallus, jossa puhallusaineena käytettiin erittäin hienoksi jauhettua kalsiumkarbonaattia (raekoko 0,04–0,14 mm, Mohsin kovuus 2,5). Pinttynyt lika poistettiin kerros kerrokselta Kärcherin puhalluspistoolilla, jonka kahvasta ilmanpainetta ja puhallusaineen määrää pystyttiin tarkasti säätelemään koko prosessin ajan. Tämä joustavuus tuli tarpeeseen, sillä kolossien eri kohtien välillä likakerroksen pinttyneisyydessä esiintyi suuria eroja. Kaikkien yllätykseksi lian alta paljastui kolossien alkuperäisen maalipinnan jäänteitä, jotka tuotiin hellävaraisesti esiin vahingoittamatta niitä.