Jokaisella mielipiteellä on merkitystä – työntekijät terävöittävät vastuullisuustavoitteita

Jos ongelma koskee kaikkia, kaikkien pitäisi myös pystyä vaikuttamaan sen ratkaisuun. "Sustainability Breakfast 2020+" -projektissa työntekijät Brasiliassa, Kiinassa ja Saksassa vaikuttivat merkittävästi vuoteen 2025 asti olevan strategian määrittelyssä.

Jokaisella mielipiteellä on merkitystä – työntekijät terävöittävät vastuullisuustavoitteita

Työpajat Brasiliassa, Kiinassa ja Saksassa

Vastuullisuus on yksi aikamme avainkysymyksistä. Monille työntekijöillemme asialla on merkitystä paitsi osana heidän työtään, myös henkilökohtainen painotus – oli kyse sitten keskusteluista ystävien ja perheen kanssa tai heidän omien käyttäytymismalliensa kyseenalaistamisesta. Kärcher halusi antaa näille kiinnostuneille työntekijöille äänen uusien vastuullisuustavoitteiden kehittämisessä ja mahdollisuuden antaa ideoidensa ja arvojensa suoraan vaikuttaa yrityksen tulevien toiminta-alojen määrittelyyn.

Uusien vastuullisuustavoitteiden suunnitteluvaiheessa työpajoja järjestettiin vuonna 2019 kolmessa keskeisessä Kärcherin tuotantolaitoksessa – Vinhedo Brasiliassa, Changshu Kiinassa ja Winnenden Saksassa. "Sustainability Breakfast 2020+" -tapahtumasarjaan osallistui yhteensä 130 työntekijää. Saksa aloitti 75 osallistujalla.

Kaikkien erikoisalojen työntekijät pystyivät hakemaan työpajoihin kolmessa maassa. Ideoita kerättiin yhteensä yli 400. Yksi tärkeimmistä kysymyksistä kaikilla aloilla oli kestävän materiaalin käyttö tuotteissa ja tuotannossa.

Kutsu kestävän kehityksen aamiaiselle, "Sustainability Breakfast 2020+"

Keskity ilmastoystävälliseen tuotantoon, kestäviin tuotteisiin ja sosiaaliseen vastuullisuuteen

Kokonaisvaltaisesta näkökulmasta, tämä sisälsi työntekijöille paitsi itse koneisiin käytetyn materiaalin myös sen kestävyyden lopputuotteessa ja raaka-aineiden taloudellisen käytön koneissa ja pakkauksissa. Nämä ehdot löytyvät vuoden 2025 vastuullisuusstrategiasta, muun muassa tavoitteista optimoida pakkauksemme ja lisätä kierrätysmuovin määrää tuotteissamme.

Halu kestävään toimitusketjuun huomioidaan "Social Hero" -aloitteessa. Myös tavoite suunnata tulevat sosiaaliset sitoumukset maailmanlaajuisesti arvon säilyttämiseen on osa aloitetta – riippumatta siitä, onko kyse laajamittaisesta yhteistyöstä kansainvälisten järjestöjen, kuten maailmanlaajuisen luontorahaston, kanssa vai yksittäisten yhdistysten sponsoroinnista. Työntekijät korostivat työpajoissa ennen kaikkea halua ajaa koulutus- ja paikallisia aloitteita.

 

2025 kestävän kehityksen tavoitteet

Työntekijöiden työpajojen tulosten lisäksi Yhdysvalloissa, Saksassa, Ranskassa, Brasiliassa ja Japanissa tehdyn asiakaskyselyn tulokset sisällytettiin uuden vastuullisuusstrategian määritelmään. Aivan yhtä keskeinen merkitys uudelle strategialle olivat Yhdistyneiden Kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteet. Kärcherin kestävän kehityksen tavoitteet on yhdistätetty kolmeen aloitteeseen: "Zero Emissions", "Reduce, Reuse, Recycle" ja "Social Hero".

Sustainability Breakfast 2020+, Vinhedo, Brasilia

Vinhedo, Brazil

Sustainability Breakfast 2020+, Changshu, China

Changshu, Kiina

Sustainability Breakfast 2020+, Winnenden, Saksa

Winnenden, Saksa

Lue lisää aiheeseen liittyen: