Kärcherin kumppanihallinta

Tavarantoimittajat ovat erittäin merkittävä menestystekijä Kärcherille ja sen tytäryhtiöille. Näin ollen pyrimme integroimaan tavarantoimittajat arvoketjuumme saavuttaaksemme parhaat mahdolliset tulokset sekä Kärcherin että toimittajien kannalta.

Lieferantenmanagement

Kärcher on yhtiönä asettanut seuraavat toimintaperiaatteet, jotka ovat erityisen tärkeitä:

 • Pyrimme pitkäkestoisiin yhteistyösuhteisiin toimittajiemme kanssa.
 • Arvostamme täsmällisyyttä, luottamusta, luotettavuutta, laatua ja vakautta.
 • Kaikki yhteistyö perustuu selkeälle ja avoimelle kommunikaatiolle tasapuolisesti ja päämäärätietoisesti.
 • Odotamme toimittajiltamme joustavuutta (koskien määräaikoja, tilausmääriä sekä muutoksia ja riskejä), jolla taataan nopea reagointi markkinoiden heilahteluun ja toimittajamme voivat odottaa samaa Kärcheriltä.
 • Teemme tiivistä yhteistyötä toimittajiemme kanssa ja panostamme yhteistyökumppaneihin, joilla on vahva kehityspotentiaali.
 • Saavutamme pitkän tähtäimen kustannussäästöjä, jotka hyödyttävät kaikkia toimitusketjumme jäseniä.

Meidän ja tavarantoimittajiemme välisen yhteistyön virtaviivaistamiseksi ja tehostamiseksi Kärcher on ottanut käyttöön SAP:n tuottaman SLC-järjestelmän tavarantoimittajien elinkaaren hallintaa varten. Järjestelmän avulla voidaan huomioida koko strateginen toimittajahallinta, koska järjestelmä kattaa tavarantoimittajan koko elinkaaren yhtiössä.

Tarkemmin sanottuna SLC-järjestelmällä voidaan hallita seuraavia prosesseja:

 • tavarantoimittajien rekisteröinti ja perehdytys
 • toimittaja-aineiston avaintiedonhallinta (MDM)
 • toimittajan hyväksyntä
 • toimittajakehitys (toimintojen hallinta)
 • sertifikaattien hallinta
 • toimittajaluokittelu

Alusta mahdollistaa nopean ja helpon kommunikaation sekä mahdollisten että jo olemassa olevien tavarantoimittajien kanssa.


Kirjautuminen toimittajaportaaliin:

Kärcherin toimittajaportaali tarjoaa yhteisen alustan tavarantoimittajien ja Kärcherin väliselle kommunikaatiolle. Aiemmin rekisteröityneet toimittajat voivat käyttää alla olevaa linkkiä kirjautuakseen toimittajaportaaliin:
Alla oleva linkki vie sivustolle, jolta toimittajamme voivat ladata tiedostoja: