Αγωγός οροφής 20-45° 150

Αγωγός οροφής 20-45° 150

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευασία (kg) 6
Συμβατές μηχανές