Αντάπτορας για σκληρές επιφάνειες, ακροφύσιο χειρός

Για εξάρτημα χειρός 4.130-116

Για την αναρρόφηση υγρών από σκληρές επιφάνειες σε συνδυασμό με το εργαλείο χειρός 4.130-116.0

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Βάρος (kg) 0,1
Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευασία (kg) 0,1
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 170 x 70 x 50