Αντάπτορας Σύνδεσης για ηλεκτρικά εργαλεία, C 35, ηλεκτρικά αγώγιμος

ID 28,6 mm/OD 37,3 mm/38,8 mm, EL

Εσωτερική διάμετρος 28,6 χιλ., εξωτερική διάμετρος 37,3 χιλ./ 38,8 χιλ., ηλ. Μόνο σκούπες αναρρόφησης ΝΤ.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Εσωτερική διάμετρος 35