Βούρτσα αναρρόφησης

Βούρτσα αναρρόφησης, 300 mm, με σύνδεση γωνίας 45°, με κοχλία αστεράκι, από φυσική τρίχα αλόγου.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Εσωτερική διάμετρος ID 50