Χάρτινες σακούλες φίλτρου, 5 x , NT 25, NT 35, NT 45, NT 360, NT 361, NT 561, NT 611

Ενισχυμένη εξωτερική πτύχωση, για σκόνη τσιμέντου, κλπ. Για το NT 361 όπως και για τις σκούπες αρτοποιείου

5 χάρτινες σακούλες φίλτρου (BIA-(U, S, G, C) κλάση σκόνης M) με ενισχυμένη εξωτερική στρώση (π.χ. σκόνη από τσιμέντο). Για όλα τα μοντέλα NT 361 Eco (εκτός από το Eco H).

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Ποσότητα (Pieces) 5
Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευασία (kg) 0,6
Συμβατές μηχανές