Χάρτινες σακούλες φίλτρου, 5 x , NT 40, NT 45, NT 55, NT 561, NT 611

Με έγκριση BIA (U, S, G, C), κατηγορία σκόνης Μ

5 χάρτινες σακούλες φίλτρου(BIA-(U, S, G, C) κλάση σκόνης M) με ενισχυμένη εξωτερική στρώση. Στον βασικό εξοπλισμό για τα NT 561/611 Eco/te/M/TEA/M A, προαιρετικό για το NT 361 Eco BS/611 Eco BS.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Ποσότητα (Pieces) 5
Βάρος (kg) 0,1
Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευασία (kg) 0,5
Συμβατές μηχανές