Δακτύλιος αναρρόφησης 43 εκ./17"

Μειώνει την παραγωγή σκόνης κατά το τρίψιμο, την κρυσταλλοποίηση, το γυάλισμα ή τον καθαρισμό μαζί με μια ηλεκτρική σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης ή μια μονάδα αναρρόφησης.

Μειώνει την παραγωγή σκόνης κατά το τρίψιμο, την κρυσταλλοποίηση, το γυάλισμα ή τον καθαρισμό. Ο δακτύλιος χρησιμοποιείται μαζί με μια ηλεκτρική σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης ή μια μονάδα αναρρόφησης. Ο δακτύλιος αναρρόφησης συνδέεται σε μηχανήματα με έναν δίσκο με διάμετρο 17"/43 εκ. και τα μοντέλα BDS 43/180 C ή BDS 43/xxx C Adv σε συνδυασμό με εξωτερικές ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης. Στα μοντέλα με το πρόθεμα «Adv», ο δακτύλιος μπορεί να συνδεθεί στη μονάδα αναρρόφησης. Οι αντιστατικές ηλεκτρικές σκούπες αναρρόφησης ασφαλείας κλάσης Η με πρόσθετη πρίζα για μύλο χειρός είναι ιδανικές για το τρίψιμο δαπέδων παρκέ. Αυτές οι ηλεκτρικές σκούπες αναρρόφησης είναι αξιόπιστες και για την αναρρόφηση σκόνης από ξύλο που είναι επικίνδυνη για την υγεία. Απαιτείται ένα εξάρτημα μείωσης DN 32 για τις ηλεκτρικές σκούπες αναρρόφησης DN 35.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Καλύτερη γενική προστασία
  • Ακολουθεί οποιαδήποτε ανωμαλία του εδάφους
  • Αξιόπιστη μείωση της σκόνης
  • Σύνδεση της ηλεκτρικής σκούπας αναρρόφησης στο πίσω μέρος της συσκευής
Διάφορες χρήσεις
  • Καθαρισμός ή γυάλισμα
  • Τρίψιμο παρκέ
  • Απόκρυσταλλώνονται
Συστηματική αναρρόφηση
  • Ειδικός σχεδιασμός για τη μονάδα αναρρόφησης
  • Συνδέεται με ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης με DN32
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Ποσότητα ανά μονάδα (Pieces) 1
Ποσότητα (Pieces) 1
Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευασία (kg) 1,5
Συμβατές μηχανές