Διαμαντένια τσόχα, λεπτό, πράσινο, 432 mm

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Σκληρότητα / τύπος βούρτσας λεπτό