Διαμαντένια τσόχα, τραχύ, ασπρο, 280 mm

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Σκληρότητα / τύπος βούρτσας τραχύ